Nyhet 2

Regeringen lägger fram kritiserat förslag om ensamkommande

Regeringen lägger fram propositionen som ska ge ensamkommande unga en ny chans att få stanna i Sverige. Trots hård kritik är förändringarna små.

För ett par veckor sedan sågade Lagrådet det lagförslag som regeringen lämnat över för yttrande. Lagrådet ansåg att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas".

Men regeringen går vidare och lämnar över en proposition till riksdagen utan några förändringar i sak. Däremot görs en del justeringar och förtydliganden i lagtexten.

Lagrådet var bland annat kritiskt till den korta beredningstiden. Det ansåg också att de föreslagna reglerna skulle komplicera en redan komplex lagstiftning. Regeringen ger en del förklaringar för att möta den kritiken.

Propositionen omfattar de personer som sökte asyl senast 24 november 2015, som fått vänta i minst 15 månader på besked och hunnit fylla 18 år under tiden. Utvisningsbeslutet ska ha tagits tidigast den 20 juli 2016.

Lagrådet påpekade att det är en helt ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd.

Lagen beräknas beröra omkring 9 000 personer. Kostnaderna för Migrationsverket och kommunerna bedöms bli 700 miljoner kronor i år, 1,7 miljarder 2019 och 500 miljoner 2020.

För att beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd ska den ensamkommande studera eller ha för avsikt att studera i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning. Några krav på studieresultat eller på att redovisa närvaro finns inte. Men om det blir aktuellt att förlänga uppehållstillståndet eller permanenta det efter 13 månader, så kan misskötta studier utgöra ett hinder.

Permanent uppehållstillstånd kan efter studierna beviljas, till exempel om den aktuella personen skaffar sig ett jobb och kan försörja sig.

Polisen har varit kritisk mot att personer med oklar identitet ska kunna beviljas uppehållstillstånd, vilket gör det svårt att veta vilka som vistas i landet. Regeringen står dock i propositionen fast vid att uppehållstillstånd ska få beviljas även om utlänningen inte kunnat nå upp till kravet på att kunna göra sin identitet sannolik.

Lagen ska träda i kraft den 1 juli 2018 och de ensamkommandes ansökan om tillfälligt uppehållstillstånd ska vara hos Migrationsverket senast den 30 september.

Men för att lagen ska bli verklighet krävs stöd i riksdagen inte bara från Vänsterpartiet utan även från Centern.

- I grunden vet vi att det här inte är den väg som vi hade valt. Det är ett dåligt utformat förslag med många brister, säger Johanna Jönsson som är Centerns migrationspolitiska talesperson.

- Samtidigt är det detta förslag som finns på bordet och vi har sagt att vi vill hitta en lösning för dem som var minderåriga när de kom och har drabbats av långa handläggningstider,

Centern kommer att analysera förslaget, sedan blir det riksdagsgruppen som fattar beslutet om partiet ska stödja förslaget eller inte.

 

 

Thomas Johansson/TT

2 Kommentarer
Thorsten Schütte

Jag förstår lagrådets invändningar men tycker det är rätt ändå att regeringen av medmänsklighet går vidare med det något haltande lagförslaget och hoppas att Centern resonerar likadant.

Thomas Kärrlander

Eftersom "regeringen" vill forma vilka orimliga lagtexter som helst, varför inte avskaffa lagrådet och öpnna upp för att kunna diktera vilka beslut som helst, allt efter humör. Givetvis ska ingen kunna invända mot de beslut som fattas!