Nyhet

Regeringen går vidare med lag om ensamkommande

Regeringen har bestämt sig för att lägga fram lagförslaget som ska ge ensamkommande en ny chans att stanna i Sverige, trots den hårda kritiken från Lagrådet, erfar TT.

Justitiedepartementet arbetar fortfarande med utformningen och en proposition väntas kunna lämnas till riksdagen om ett par veckor.

Lagrådet hade omfattande synpunkter på lagrådsremissen, bland annat kritiserades att endast de som lämnade in sin ansökan till Migrationsverket senast den 24 november 2015 ska omfattas av lagen.

Regeringens förslag innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga som har fått vänta i 15 månader eller mer på Migrationsverkets beslut och hunnit fylla 18 år under tiden. Det handlar om cirka 9 000 personer.

Juristerna i Lagrådet påpekade även att det är en ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd.

Christina Larsson

christina.larsson@sandaren.se

Taggar:

Ensamkommande
0 Kommentarer