Nyhet

Räddningsmissionen får öppna grundskola

Räddningsmissionens direktor Emil Matsson är mer än nöjd

I åtta år har Emil Mattsson, direktor för Räddningsmissionen i Göteborg drömt om att starta en grundskola I ett socio-ekonomiskt utsatt område.

Hösten 2020 är det förhoppningsvis verklighet, efter att ansökan om att driva f-9 skola godkänts.

Skolan kommer vara en communityskola, en aktör i det område skolan ligger i. Konkret handlar det om att inte bara vara utförare av skoluppdraget utan också jobba för barn och familjer ur ett helhetsperspektiv. Skolan ska ligga i eller i närheten av ett socio-ekonomiskt utsatt område, där många skolor idag kämpar med mycket låg måluppfyllelse.

– Det är viktigt för oss att ha nära samarbete med näringsliv, offentlig sektor, akademi och övrigt föreningsliv. Vi tror att en skola inte bara ska utbilda barn utan även skapa goda förutsättningar utanför skolgången.

Ett sådant exempel är att med Göteborgssymfonikerna ge möjlighet för elever att lära sig spela instrument och börja spela i orkester.

Exakt var den ska ligga eller hur finansieringen om runt fem miljoner ska tas in är inte klart.

Skolan kommer inte att vara konfessionell, men de kristna värderingar som finns hos Räddningsmissionen ska löpa vidare som en röd tråd genom verksamheten.

– Jag tror det behövs fler värderingsstyrda alternativ, som inte är vinstdrivna utan passionsdrivna. Äntligen får vi dra igång, säger en glad Mattsson.

 

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare