Nyhet

Panta prylar och köp begagnat med Miljöpartiet

Miljöpartiet vill komma bort från dagens slit- och slängkultur och föreslår därför en rad åtgärder. Dels vill man stoppa produkter som lätt går sönder, dels vill man göra det enklare att hyra saker, reparera det som gått sönder och att köpa begagnat.

Ett annat förslag är att införa ett pantsystem för fler varor, exempelvis elektronik. Då skulle allt elektronikskrot som idag hamnar i källarförråd och i naturen lämnas in och återvinnas medan ägaren skulle få en hundring i handen per föremål.

Partiet vill även förbjuda så kallat planerat åldrande där företag medvetet begränsar livslängden på ett föremål.

Samtidigt vill Miljöpartiet att EU ställer hårdare krav på de produkter som säljs på den inre marknaden. Bland annat föreslår man ett slags produktpass med information om vad varan innehåller och hur den kan återvinnas.

Förslagen utgör delar av den 142 punkter långa klimatfärdplan som klimatminister Isabella Lövin (mp) och konsumentminister Per Bolund (mp) presenterar under veckan.

 

  • 1 Kommentar

  • Lägg till ny kommentar
  • Thorsten Schütte

    Även om alla dessa förslag kanske inte går att genomföra så pekar de ändå åt rätt håll, vi måste komma bort från slit och släng och planerad förtida åldrande av konsumentprodukter.