Pandemieffekt: Webbsända ­gudstjänster gav nya medlemmar

En del församlingar som websänt sina gudstjänster har genom detta fått nya medlemmar, och tittare över hela landet. Foto: Robert Tjernberg

Pandemin har slagit väldigt olika mot församlingar. För vissa mindre församlingar kan den ha inneburit dödsstöten. Men andra kyrkor har nått ut som aldrig förr.

Sändaren har varit i kontakt med människor som på olika sätt har inblick i de lokala församlingarnas liv. André Jakobsson är regional kyrkoledare i Region nord, och han tycker egentligen det är för tidigt att utvärdera pandemins effekter. Men det han hör är att många församlingar har färre gudstjänstbesökare än före pandemin.

– Jag tror det kan vara trögt att komma igång. För en del församlingar som funderat redan tidigare om de ska orka fortsätta så kan pandemin vara stöten som gör att kraften tar slut, säger han.

I den norra regionen finns många små församlingar som inte haft möjlighet att gå över till digitala sändningar. Några har därför stängt nästan helt.

– Men en del har fortsatt att mötas till gudstjänst eftersom man är så få, säger han.

Bengt Åkesson, som är församlingsutvecklare i Region syd, upplever att många församlingar haft tid att reflektera över sitt kärnuppdrag under pandemin.

– Det finns små församlingar som faktiskt har växt i sin identitet och inre liv under pandemin därför att de varit trogna i sitt uppdrag, säger han.

Han tror att det avgörande för att en församling ska gå stärkt ur pandemin inte är om man sänt digitalt eller inte. I stället menar han att ledarskapets attityder varit avgörande.

– Det handlar inte nödvändigtvis om pastorn, utan om styrelsen och människor i ledande positioner. Vilken är deras personliga gudsrelation? Visar de att man litar på Gud i det egna livet och i vardagen? Detta spelar stor roll för församlingens liv, säger han.

Hans Dahlgren, som är församlingsutvecklare i Region väst, tror att de digitala lösningarna haft stor påverkan och kan förändra gudstjänstlivet.

– Det har blivit ett smörgåsbord. Jag hörde om en 94-åring i en församling som sa att hon nu lyssnade på Britta Bolmenäs varje söndag i stället för den lokala pastorn, säger han.

Det kan ju tyckas som något negativt, men han ser möjligheter. Små församlingar behöver inte längre känna en press att varje söndag ha en predikant.

– En liten församling kan hitta enklare former och ägna gudstjänsten mer åt samtal och närhet, och så låta vilken talare som helst stå för predikan via internet, säger han.

Britta Bolmenäs är pastor i Värnamo missionskyrka, som är en stor frikyrkoförsamling. Där satsade man från början på digitala lösningar, en satsning som man fortsatt uthållighet med. Gudstjänsterna når nu ut till männi­skor i hela landet.

– Det hör av sig människor varje vecka med reaktioner på sändningarna. En del är fromma människor, medan andra inte gått i kyrkan på 40 år. Det är fantastiskt roligt, säger hon.

När de i höstas bjöd in människor som kunde vara intresserade av att gå med i församlingen så anmälde sig flera som aldrig varit i kyrkan.

– Vi har fått fler medlemmar i år än vad vi brukar, säger hon.

Men hur har pandemin drabbat barn och unga i församlingarna? Anna Gustafsson, regionsamordnare på Equmenia Svealand, menar att det varit en tuff period. Samtidigt har scouterna blomstrat i många föreningar då de har kunnat träffas utomhus även när restriktionerna var som striktast.

Andra ungdomsgrupper har haft det svårare, även om många försökt med digitala lösningar. Hon har haft kontakt med många ungdomsledare och insett att föreningarnas digitala satsningar fungerat olika bra.

– Det kunde vara att församlingar gjorde liknande lösningar, men det utfallet blev väldigt olika. Det var inte en lösning som fungerade för alla, säger hon.

Fakta:

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.