Pandemiåret gav tredje största minskningen

Equmeniakyrkan har tappat 7 529 medlemmar sedan 2013. foto: Christina Larsson

Pandemiåret 2020 blev ett dystert år också vad gäller Equmeniakyrkans medlemsstatistik. Kyrkan minskade med 1 249 medlemmar och har nu halkat ner under
60 000 strecket.

59 573. Så många personer var inskrivna i Equmeniakyrkans för-
samlingsmatriklar den 31 decem-
ber 2020. Det innebär att medlemsminskningen förra året var den tredje största sedan 2013 (då den första medlemsstatistiken presenterades). Minskningen är nästan dubbelt så stor som under 2019. Den var dock i sin tur minsta minskningen (se tabell nedan). Sedan 2013 har kyrkan minskat med 7 529 medlemmar.

När det gäller in- och utflödet av medlemmar visar statistiken att 1114 medlemmar avled (128 fler än året innan), att 236 blev medlemmar i en församling tillhörande annat samfund och att 732 avslutade sitt medlemskap på ”Annat sätt”. På pluskontot redovisas siffran 676 för nya medlemmar ”mottagna på bekännelse” och 164 från annat samfund. Dessutom mottogs 13 barn som medlemmar. Det innebär att kyrkan fått 853 nya medlemmar medan man förlorat 968 (exklusive de som avlidit). Alltså en skillnad på 115 mellan inflöde och utflöde av medlemmar.

Den i särklass största regionen, region Väst, mottog 191 medlemmar på bekännelse, men förlorade 188 ”på annat sätt”. Region Stockholm tog emot 147 medlemmar, och förlorade 81. Även Region Öst och Svealand hade positiva om än marginella siffror i den jämförelsen, medan Region Mitt (-65), Syd (-26) och Nord (- 50) hade ett negativt utflöde.

Antalet församlingar minskade från 654 till 641. 2013 hade Equmeniakyrkan 758 församlingar.

Antalet dop i Equmeniakyrkan sjönk också betydligt under 2020. Barndopen var 121 till antalet och 225 döptes på bekännelse. Siffrorna 2019 var 207 respektive 354, och så sent som 2018 döptes 513 personer på bekännelse.

Fotnot: I statistiken finns ockås en kolumn för mottagna medlemmar från andra Equmeniaförsamlingar, liksom motsatsen att medlemmar övergått till en annan församling i samfundet. Redovisningen misstämmer en aning, men 525 medlemmar är redovisande som nya medlemmar från annan Equmeniaförsamling, 533 är redovisade som utflyttade. Men eftersom församlingsbyten inte spelar någon roll när det gäller det totala medlemsantalet har Sändaren inte räknat med dessa i jämförelsen mellan in- och utflöde av medlemmar.

Per Erik Lund

pererik.lund@sandaren.se
2 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Mikael Nyman
Vilka är inräknade i medlemstalet? Inkluderas döpta spädbarn, eller räknar man "vuxna" medlemmar, eller sådan som genomgått konformation eller motsvarande? Bara lite nyfiken på hur EqK räknar medlemmar, såsom utomstående...
Christer Andersson
Det vore intressant att få lite mer detaljer. Den grupp som känns mest oroande är de 732 som lämnat "på annat sätt". Det har ju funnits uppgifter i pressen att det är unga vuxna som lämnar församlingar, stämmer det också när det gäller Equmeniakyrkan? Det är ju glädjande att 676 blivit medlemmar på bekännelse, jag misstänker att det i huvudsak är ungdomar. Crister Andersson Vårgårda