Nyhet

Paborn: ”Otroligt värdefull konferens”

Åsa Paborn.

Förbundsrektor Åsa Paborn menar att hon fick viktig kunskap på konferensen i Dubai.

Men hon lyssnar också till kritiken hon fått.

Åsa Paborn välkomnar debatt och samtal kring Bildas identitet.

— Vår kristna livsåskådning är central och har varit så sedan grundandet, säger hon.

Studieförbundet har tre profilområden: kyrka, samhälle och kultur. Hon menar att det oftast inte finns några skarpa gränser mellan dem, men att det ändå kan uppstå spänningar kring var tyngdpunkten i Bildas verksamhet ska ligga.

— Alla tre områden är viktiga men självklart är arbetet Bilda gör med sina medlemsorganisationer och de tre kyrkofamiljerna grunden, säger hon.

Bildas grundläggande kristna livsåskådning och en nära samverkan med medlemsorganisationerna tror hon är avgörande för studieförbundets framtid.

— Det finns viktiga samhällsfrågor där vi tillsammans med medlemsorganisationerna kan göra skillnad. Det finns en stor andlig längtan i samhället, ett behov av att föra samtal kring de stora livsfrågorna, säger hon.

Åsa Paborn har fått kritik för att hon deltog i en konferens i Dubai i mitten av december. Hon berättar att hon blev kontaktad och inbjuden att ta emot ett pris för sin bildningsgärning inom Bilda, Utbildningsradion och Sveriges radio.

— Det var en internationell konferens med fokus på utmaningar kring bildning, lärande och utbildning utifrån ett brett perspektiv, säger hon.

Dubai är ett land som inte är demokratiskt och som bryter mot många mänskliga rättigheter, man måste också flyga dit. Konferensen arrangerades för första gången av ett företag med bas i USA och hölls på ett konferenscenter i anslutning till ett femstjärnigt hotell. Du gjorde ingen reflektion kring att detta kunde väcka frågor?

— Dubai kan väcka tankar, det har jag respekt för. Därför valde jag att förankra och fråga förbundsordföranden om det var en bra idé. Han bejakade och uppmuntrade resan. Det var inte glasklart för mig att resa, men ingen avrådde mig, säger hon.

Vad tycker du att du fick med dig från konferensen?

— Jag tycker att det var otroligt värdefulla föreläsare och samtal. Innehållet handlade mycket om forskning och de utmaningar vi har när det gäller att nå nya grupper, skapa forum för demokrati och arbeta med bildning i en digital kontext. Jag tar med mig att bildningsfrågorna är viktigare än någonsin för att föra samman grupper i en global värld.

Det är inte kunskap du kunnat få genom andra kanaler?

— Inte på det här sättet. Jag har fått en omvärldsbild utifrån bildningsläget globalt. Om man tror på möten, att lära av varandra, så är det också viktigt att ibland få mötas fysiskt. Men absolut att man kan kritisera Dubai, och detta är självklart något jag tar med mig när det gäller beslut om framtida resor.

Jonatan Sverker

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare