”Övertygad om att homosexualitet inte är synd”

Praktiserande homosexualitet är synd. De som lever ut sin homosexualitet får inte ärva Guds rike. Det skriver 22 pingstpastorer i en debattartikel i Dagen och menar att Bibeln är otvetydig i frågan. Equmeniakyrkans biträdande kyrkoledare, Sofia Camnerin, håller inte med.

Det började med en text av ledarskribenten Joel Halldorf som lyfte homosexfrågan och menade att homosexualitet inte är en regelfråga. Därefter följde ett flertal debattinlägg. Debattartikeln av de 22 pastorerna har för tillfället över 160 kommentarer och har bemötts med såväl hurrarop som stark kritik. Pastorerna skriver att det gör ont att se att personer såras, men att de måste ”berätta sanningen”. Tommy Dahlman, en av personerna bakom texten, förtydligar i intervju till GT att praktiserande homosexuella kommer till helvetet och att alternativet är att leva i celibat.

När Sändaren hör av sig till Pelle Hörnmark, Pingstkyrkans föreståndare, hänvisar han samfundets syn på frågan till en skrift som Pingstkyrkans Teologiska Nätverk gett ut. Där står det att Paulus ansåg att homosexualitet inte tillhör Guds ursprungliga tanke med skapelsen, utan är en följd av syndafallet. Det står också att slutsatsen av bibelläsningen från Nya och Gamla testamentet ”knappast kan ge något annat resultat än ett konstaterande att Bibeln tar avstånd från homosexuella handlingar”. Detta ger till följd att en kristen församling ”knappast kan ge andra besked än dessa till sin samtid. Bibeln beskriver homosexuella handlingar som synd.” Sofia Camnerin från Equmeniakyrkan delar inte den synen.

— När jag läser Bibeln, tittar på kyrkans tradition, vad vi sagt och vad vi vet idag och försöker förstå Guds vilja och uppenbarelse är jag övertygad om att det inte är synd att vara homosexuell.

Hon menar att Romarbrevet 1:26-27, bibelordet som ofta används, har en annan betydelse än den pastorerna använt.

— Går man till grundtexterna och läser texten i sitt sammanhang förstår man att det handlar om missbruk av makt. Paulus skriver om synd i en situation där unga pojkar, ibland står det barn, tvingades till undergivet slavliknande sexuellt beroende.

I Equmeniakyrkan är beslutet om homoäktenskap upp till enskilda pastorer och församlingar. Sofia Camnerin säger att det beror på samfundets kyrkosyn där församlingarna är självbestämmande och att hela spannet av bibelsyn ryms i kyrkan.

Tror du att det lika gärna kunde vara 22 Equmeniakyrkliga pastorer som skrev den här debattartikeln?

— Synen finns också i vårt samfund och jag tror att man säkert kan hitta 22 Equmeniakyrkliga pastorer som skulle skriva så. Men då skulle man få fem svar till från 22 andra Equmeniakyrkliga pastorer som säger emot det.

Det vi i dag beskriver ömsesidig homosexuell kärlek, menar Sofia inte går att hitta i Bibeln och hon påpekar att Bibel 2000:s översättning ”homosexuell” inte finns i grundtexten. Nu längtar hon efter att kyrkans fokus hamnar på dess kärna.

— Kyrkans enda hållning ska vara att peka på Guds oändliga kärlek för varenda människa, utan undantag. Vi ska visa att det finns en Gud som aldrig överger, en kärlek som förvandlar, att det finns förlåtelse och upprättelse. Det är en jättestor missionsuppgift.

AnnaSara Dahlén Gotting

 

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Andreas Möller
Jan Elmqvist skrev: "Nä det vore bättre att man verkligen gjorde en nyöversättning av bibeln direkt från grundtexterna." Fast det är ju så bibelöversättning går till. Både Bibel 2000 och Svenska Folkbibelns NT-del är nyöversättningar direkt från grundtexterna. Sen finns det parafraser - tex Levande Bibeln och Nya Levande Bibeln - där man utgått från en befintlig översättning och skrivit om till ett modernare språk (i de nämnda fallen har man också översatt från engelska till svenska). Utgångspunkten för Bibel 2000 var att man inte ville främja en viss tolkning av texterna. Folkbibelns översättare ville däremot lyfta fram vissa tolkningar, och bägge varianterna går utmärkt att göra inom ramen för en översättning. Du verkar vilja att översättningen ska vara neutral och inte färgad av människors tolkning (om jag tolkar dig rätt :-). Och samtidigt skriver du: "Man kan ju inte göra översättningar som uppfyller dagens lössläpthet, då blir det ju riktigt fel." Men är inte det att bestämma i förväg vilken tolkning man vill att texten ska uttrycka? Jag tänker helt enkelt att vi läser och tolkar lite olika, och det är en del av det som gör Bibeln både tidlös och ständigt aktuell!
joel
Vad många inte vet, är att det finns en ny hopplockad och reviderad grundtext, som är framarbetat av (ur kristet perspektiv) mycket tvivelaktiga personer. Som idag används för att översätta våra biblar i från. Den hittades i slutet på 1400 talet och gick igenom den sista revideringen på 1800 talet. Att man reviderar en grundtext, borde få varje ärlig kristen, att dra öronen åt sig och att det är en text som kyrkan inte använt dom första 1500 åren av sin existens. Att den texten skulle ge stöd åt dylika obibliska tankar, är för mig inte omöjligt.
Kristina Rosén
Tack och lov att du vettiga människa svarar! Jag håller med dig! Det som är viktigt är Guds kärlek till oss! Tråkigt att översättarna "hittat på" ett eget ord! Maktmissbruk om något?! Jesus stod alltid på de svagas sida - något som är så viktigt att komma ihåg! Och att inte döma andra, något som homosexuella ofta får möta tyvärr. Tack Sofia Camnerin!
Alexander
Dubbelmoralen hos hennes bibelsyn och Gudsbild peakar som högst när hon säger att hon är "ÖVERTYGAD" om att utlevd homosexualitet inte är en synd då hon annars ifrågasätter, tolkar o välkomnar alla syner på Guds Ord. Hon är inte övertygad om något annat men detta är hon TVÄRSÄKER på! Matt 5:13 Ni är världens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Frid vare med er // Alexander
Per Erik Lund

En kommentar bortmodererad av redaktionen  på grund av olämpligt språkbruk i kommentaren.

NoiseMaker
Det räcker ju att titta i 1 Mosebok för att se vad Guds tanke är; man och kvinna tillsammans. Utifrån det blir ALLA andra konstellationer fel.
Gerard
Joel. Din grundtext som man hittat på 1400-talet är nog den s.k. Textus receptus, som äldre översättningar bygger på. Den grundtexten är hämtat från ett fåtal grekiska manuskript, som man kände till då och som skrevs flera hundra år efter Kristus. King James bygger på den och den reviderades visst på 1800-talet. Senare har man hittat dock många fler och betydligt äldre manuskript av NT texter. All eftersom de hittas och bearbetas tas de med i Nestle-Alands grekiska text. Den är alltså mycket närmare det som skrevs från början än vad TR någonsin varit. På NA grundar sig så gott som alla moderna översättningar. Vad du syftar till som användes de första 1500 år vet jag inte. De första seklen använde man grekiska NT texter, samt översättningar till t ex syrianska. Det fanns olika varianter i omlopp. Efter det har man under många hundra år i Europa använt sig av en latinsk översättning som basis. Med TR gick man tillbaka till den grekiska texten som grund och numera har vi då en mycket bättre grekisk text än på 1400 talet. Och definitivt bättre än den latinska som fanns innan dess.
Simon Larsson
Det är skrämmande hur kristna ledare genom att använda ord som "grundtext" och "sammanhang" kan låta som att de vet vad de pratar om när de egentligen uppenbart försöker förvrida Bibelns budskap för att få fram sin egen åsikt/agenda. Hur Romarbrevet 1:26-27 kan tolkas till att enbart handla om små pojkar och barn som blir sexuellt utnyttjade kan jag, och många med mig, inte förstå. Några verser tidigare i Romarbrevet står det "Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen." Dessa människor benäms sedan som "de/dem" i de 5 följande verserna. Därpå kommer stycket som vi diskuterar där "DE/DEM/DERAS" (markerat med stora bokstäver nedan) fortfarande syftar på samma personer av samma anledning: "24 Därför utlämnade Gud DEM så att DE följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25 DE bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. 26Därför utlämnade Gud DEM till skamliga lidelser. DERAS kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. 27 På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. 28 Och eftersom DE inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud DEM åt ett ovärdigt sinnelag, så att DE gjorde sådant som är mot naturen. 29 DE har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, DE är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja..." Som ni själva kan läsa ovan är det klart och tydligt att Romarbrevet 1:26-27 pratar om att "kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga." följt av "På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra." Det står inget om pojkar eller barn.
Simon Larsson
... Och om det inte vore tydligt nog så står det även i gamla testamentet tydligt och klart att homosexualitet är synd. Detta är inte bara Paulus subjektiva eller kontextuella åsikt. "Om en man ligger hos en annan man såsom man ligger hos en kvinna, så göra de båda en styggelse; de skola straffas med döden, blodskuld låder vid dem." 3 Mos. 20:13 "Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna; det är något avskyvärt." 3 Mos. 18:22 Även i Nya testamentet nämns det fler gånger av Paulus att homosexualitet är synd, vilket ytterligare klargör hans intentioner med Romarbrevet 1:26-27. "Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män, inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare – ingen sådan får ärva Guds rike." Jesus, som var en jude, fördömde flera gånger otukt, vilket av judarna definieras som "ej acceptabelt sexuellt beteende". Enligt judarnas skrift, Gamla testamentet, ingår homosexualitet i denna definition, liksom all annan typ av sex utanför äktenskapet mellan man och kvinna. Jag tycker att det är svårt att veta hur vi kristna på ett kärleksfullt sätt ska bemöta homosexualitet när vi stöter på detta känsliga ämne i vardagen och jag håller med om att vi ska fokusera på kärlek istället för att döma, men jag är väldigt försiktig med att förvrida Guds ord. Vi får inte glömma att bibelordet som jag citerade i min tidigare kommentar "18Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen." nämner just detta "undertrycker sanningen" som anledning till att Gud utlämnade dem "så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar." och blev uppfyllda av"allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet..." Är inte att förvrida Guds ord ett sätt att förvrida sanningen?