Ortodoxa överväger lämna Bilda

Antisemitisk konst och en ensidigt färgad Mellanösternpolitik. Kritiken mot studieförbundet Bilda har inte varit nådig på sistone. — Jag anser att vi nu allvarligt bör fundera över vårt fortsatta engagemang i Bilda, säger ortodoxe fader Misha Jaksic.

 

Stormen kring den kritiserade konstutställningen ”The Holy Land — Det håliga landet”, har skakat studieförbundet Bilda.

Utställningen har setts som antisemitisk och protesterna har haglat. Det hjälpte inte att den mest omdebatterade tavlan, den som avbildade judar som råttor, togs bort.

”Vi ser att det inträffade passar in i ett mönster som vi inte bara har mött tidigare i Bilda, utan också på andra håll i det svenska samhället”, skriver de ortodoxa kyrkornas samarbetsorganisation, Sankt Ignatios, i en ovanligt skarpt formulerad protest.

Efter den massiva kritiken fattade konstnärerna Stefan Sjöblom och Larz Lindqvist, och arrangören Bilda Öst, gemensamt beslutet att avsluta utställningen i Immanuels-kyrkan i Stockholm i förtid.

För debatten handlar inte endast om en enskild utställning, enligt fader Misha Jaksic, direktor för inter-ortodoxa och interna relationer på Sankt Ignatios, även om att han själv blev så upprörd att han sade upp sin plats i Bildas styrelse.

”Studieförbundet Bilda har bett om ursäkt och har uppvisat en uppriktig ånger” skriver man i uttalandet. ”Men vi anser att det också är nödvändigt med en djupare reflektion över hur detta kunnat inträffa. Ett sådant övertramp ska helt enkelt inte ske i ett studieförbund … och kan därför inte betraktas som ett enskilt misstag.”

— Det är snarare en markering från vår sida att samarbetet i stort inte varit sådant vi önskar. Vi vet att Bilda självt nu ska utreda turerna kring utställningen och de ortodoxa sina relationer till arbetet i Mellanöstern. Sedan kommer vi att se hur ett eventuellt samarbete kan se ut, säger fader Jaksic.

 

Liknande tankegångar finns också för det fortsatta arbetet inom Bilda Sverige. Under årens lopp har problemen blivit tydliga, anser Misha Jaksic. De ortodoxa kyrkorna har haft svårt att finna sin plats  i organisationen och deras behov av autonomi  har inte blir tillgodosedda.

— Det är möjligt att ett studieförbund inte ens är rätt form för oss, säger fader Jaksic.

— Det här är en jättekomplex fråga, säger Bildas rektor, Kerstin Enlund. Hon understryker att det finns många olika ortodoxa kyrkor inom Bilda och att det absolut inte rör sig om någon konflikt.

— Jag har i alla fall inte hört att det är någon som önskar lämna oss. Däremot har vi sedan år 2000 en pågående diskussion om ortodoxt bildningsarbete. Ortodox bildning och kultur är ett av Bildas profilområden, och vi har haft stor förståelse för deras behov av behov av autonomi.

 

Att det inte rör sig om en konflikt, utan kanske snarare en kulturkrock, bekräftas också av fader Jaksic.

— I Bildas förbundsstyrelse sitter vi på personliga mandat och representerar inte våra kyrkor. Jag vill verkligen understryka att jag haft en bra tid i Bildas styrelse, men att jag upplever att det vi strävar efter inte kan förverkligas.

Men hans ortodoxa samarbetsorganisation, Sankt Ignatios i sig själv är ett projekt som Botkyrka folkhögskola äger i samarbete med studieförbundet Bilda. Ett projekt som Bilda satsat utvecklingsmedel och projektanslag för att bygga upp.

Projektet löper ut om ett och ett halvt år, i årsskiftet 2012-13.

— Men även efter det datumet kommer Ignatios att få stöd, säger Kerstin Enlund.

— Vi gör allt vi kan även om vi inte alltid lyckas fullt ut. Men man ska komma ihåg att våra tre kyrkofamiljer i Bilda är väldigt olika och vi måste ha helt olika arbetssätt i relation till de tre.

— Det handlar om Bildas struktur, framför allt på det regionala planet. Där finns makten och de ekonomiska resurserna. De ortodoxa vill inte vara en passiv aktör och mottagare av projektmedel från Bilda, säger fader Jaksic.

— Istället vill vi komma i åtnjutande av en mindre del av de medel som ortodox bildning inom Bilda generarar, för att påbörja uppbyggandet av egna mötesplater. Det kan nog sägas handla om en kulturkrock, en kyrklig majoritetskultur inom studieförbundet som inte tycks förstå en kulturell eller kyrklig särart.

Fotnot: Läs mer på www.sanktignatios.org

Annika Ahlefelt

annika.ahlefelt@sandaren.se

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Robert Larsson
Hoppas att även de traditionella frikyrkorna vågar vara lika tydliga som de ortodoxa om Bildas ensidiga mellanösternpolitik. Här krävs både kurage och mod!
Svante
Löjeväckande, vilseledande och pretentiöst!
sven
På vilket sätt, Svante, är synpunkterna från ortodoxt håll löjeväckande, vilseledande och pretentiösa? Man måste vara blind, om man inte ser att Bilda intar en klart propalestinsk ställning, med klar vänsterpolitisk touch, och har gjort så i många år.
Anders Axelsson
Det var inte "Antisemitisk konst", utan Antiisraelisk konst". Detta är STOR skillnad!
Svante
@sven. det löjeväckande, vilseledande och pretentiösa är att det påstås att det är pseudodebatten om ett konstverk som orsakat tveksamheten. jag uttalar mig inte om vilken hållning bilda har gentemot konflikten och politiken.
Robert Larsson
Anders - det är inte stor skillnad utan snarare synonymt. Staten Israel är den sionistiska drömmen, drömmen om ett hemland för det judiska folket.