Ökat våld mot ­kristna kvinnor ­under pandemin

Kristna kvinnor i Pakistan på påskgudstjänst. Pakistan är ett av de länder där trycket är hårt mot kristna, enligt Open Doors. Bilden har inget direkt samband med artikeln. Foto: K.M. Chaudary

Det har skett en stor ökning av våld mot kvinnor som har konverterat till kristendom under coronapandemin. Det visar en ny rapport från Open Doors.

Rapporten (som heter ”Same faith, different persecution”) har fokus på könsbaserad religiös förföljelse. Rapporten bygger på data som har samlats in av Open Doors forskningsgrupp till World Watch List 2021, och fokuserar på de 50 länder som finns med den på listan som visar var religiöst förtryck är som störst.

Rapporten visar på en ökning av handel av kvinnor och flickor, där de tvingas in i äktenskap eller sexuellt slaveri, samt på en ökning av sexuellt våld mot kvinnor.

– Utsattheten har ökat bland kvinnor inom fem olika områden. Tvångsäktenskap har till exempel ökat från 84 procent till 90 procent. I årets rapport har 90 procent av länderna på World Watch List topp 50 indikerat att ”tvångsäktenskap” är ett påtrycksmedel som används mot kristna kvinnor, jämfört med 84 procent förra året, säger Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige.

Under pandemin har kristna konvertiter hamnat i en särskilt utsatt situation när samhällen har stängt ner.

Enligt rapporten är de utsatta för större risk när de befinner sig inlåsta tillsammans med sina familjer, som kan utnyttja dem för att de har lämnat familjens eller samhällets religion och konverterat till kristendomen.

– Open Doors har under åren byggt upp ett ganska avancerat system som gör att vi kan beskriva förföljelsens bakomliggande drivkrafter och hur den yttrar sig i olika länder. Men religiös förföljelse är en komplex fråga som vi under senare år komplettera med än fler parametrar. Ett av dessa områden vi studerat kallar vi för ”köns­baserad religiös förföljelse”, säger Peter Paulsson.

Rapporten visar att religiös förföljelse som riktas mot män generellt sett är brutal och sker i det offentliga rummet.

– Så det är mer synligt och gör avtryck i kollektivet. Förföljelse av kvinnor är ofta mer komplex och sker på ett mer osynligt sätt, men drabbar minst lika hårt, om inte hårdare. Detta vidgade perspektiv är en viktig kunskap, men kan göra att man bli ännu mer beklämd. Det är redan illa nog att vara förföljd för sin religiösa övertygelse, men proportionerna blir ännu större när man inser att de metoder man väljer är ofta styrda av målsättningen att åsamka största möjliga skada. Inte bara för den enskilda personen, utan även för hela familjen, släkten och kyrkogemenskapen, säger Paulsson.

 

 

Fakta: Open Doors

Open Doors är en internationell och partipolitiskt obunden missions- och människorättsorganisation som arbetar i över 60 länder för att hjälpa kristna som lever under våld och förtryck.

Varje år tar organisationens forskarteam fram World Watch List, den lista som presenterar de 50 länder i världen där förföljelsen mot kristna är som störst.

Open Doors har internationella kontor i 25 länder, däribland Sverige

Per Erik Lund

pererik.lund@sandaren.se
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.