Kultur & Teologi

Ny rapport om dödshjälp

Dödshjälp är i dag lagligt i ett drygt tiotal länder och delstater runtom i världen. I dagarna släppte Statens medicinsk-etiska råd (SMER) en rapport om dödshjälp i Sverige.

Den svenska debatten kring dödshjälp har pågått i vågor sedan 1970-talet. Tittar man ut i världen har flera länder legaliserat dödshjälp i någon form. Med det finns det ny forskning och statistik som ger underlag för både ett kritiskt och ett bejakande perspektiv. Trots detta upplever Statens medicinsk-etiska råd (Smer) att både kunskapsnivån och samtalet står still. Syftet med rapporten har därför varit att belysa kunskapsläget kring tillämpningen av dödshjälp i de lagstiftningsområden där detta är tillåtet, samt att utifrån denna genomgång bedöma vilket stöd som finns för några av de vanligaste faktaargumenten för eller mot dödshjälp i den svenska debatten. Rapporten innehåller inga ställningstaganden i frågan om dödshjälp bör tillåtas eller inte. 

– Det finns väldigt många påståenden i dödshjälpsdebatten som man faktiskt kan testa gentemot de fakta som finns i den vetenskapliga litteraturen. Med rapporten vill vi lägga grunden för en gemensam kunskapsbas för den fortsatta debatten om dödshjälp. Rapporten är en bred inventering av kunskapsläget kring dödshjälp, med tonvikt på forskning och statistik från de länder där dödshjälp tillämpas. Tyngdpunkten ligger på Oregonmodellen, den modell för dödshjälp som tillämpas i flera amerikanska delstater och som medger så kallat assisterat döende till patienter med högst sex månader kvar att leva säger Kjell Asplund, ordförande för Smer i ett pressmeddelande.  

Kunskapssammanställningen grundar sig på ett drygt hundratal vetenskapliga artiklar och böcker samt en stor mängd publikationer från myndigheter och organisationer i Sverige samt i länder som tillämpar dödshjälp i någon form. Enligt en rad svenska opinionsundersökningar finns det ett brett stöd i befolkningen för dödshjälp, i synnerhet för terminalt sjuka. Ett tjugotal riksdagsledamöter från sju riksdagspartier har på senare tid gått ut och sagt att man vill diskutera dödshjälp ”i en öppen anda”. Miljöpartiet är det enda riksdagsparti som tagit ställning för att låta utreda en legalisering av dödshjälp. Läkarförbundet är den professionsorganisation inom vården som tydligast tar avstånd från dödshjälp. Det gör även flertalet svenska organisationer för personer med funktionsnedsättning. 

Sändaren hade under sommaren en stor artikelserie om döden med teologen Philip DeCroy som inriktat sig på läran om döden. Med anledning av rapporten har vi nu publicerat dessa artiklar också här på webben under fliken Kultur & Teologi. Där kan ni läsa om de fyra ämnena, palliativ vårddödstraff, en reflektion över Anna Lindmans bok om döden och såklart frågan om dödshjälp. DeCroy deltog även i Människor och Tro på Sveriges radio när de hade ett temaavsnitt om just dödshjälp. Övriga deltagare var då överläkaren Mikaela Luthman och biskop emerita Tuulikki Koivunen Bylund

Dödshjälp kan definieras som insatser i vården som ges efter ett uttryckligt önskemål från patienten och där avsikten är att insatsen ska orsaka patientens död. Eutanasi är dödshjälp som sker genom att patientens läkare utför den handling som leder till patientens död. Assisterat döende är dödshjälp där patienten själv utför den avgörande handlingen, vanligtvis genom att inta en dödlig dos läkemedel som skrivits ut av läkare.

Taggar:

Döden
0 Kommentarer