Nyhet 1

Ny handbok mot sexuella övergrepp inom kyrkan

Idag presenterades handboken ” Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer. ” - Vi önskar att kyrkliga miljöer vore helt fria från kränkningar, men vi vet att så inte är fallet, säger Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan och ordförande för Sveriges Kristna Råd.

”Kyrkan ska alltid ta den utsattes parti ” säger Sveriges Kristna Råd i ett uttalande i samband med att handboken med riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer presenterades. Handboken är främst riktad till medlemskyrkorna inom Sveriges kristna råd och från början var lanseringen planerad till senare i vår, men på grund av all medial uppmärksamhet kring #metoo har processen satt fart.  

Under hösten och våren nådde #metoo även kyrkan med upprop som #vardeljus, Svenska kyrkan och #sanningenskagöraerfria inom frikyrkan.

- Inte minst #metoo har visat att det är nödvändigt med ett medvetet och kvalitetssäkrat arbete för att både bemöta och förebygga sexuella övergrep i kyrkliga sammanhang. De uppdaterade riktlinjerna är ett led i detta. Det här är viktiga frågor som vi kontinuerligt behöver se över för att hålla aktuella, säger Antje Jackelén.

I skriften kan man läsa om det själavårdsansvar kyrkan har både för den som blivit utsatt och förövaren. Här finns det råd för hur man hanterar det på bästa sätt. Exempelvis att man inte har själavårdssamtal med både offret och förövaren.

Bland riktlinjerna finns förslag om hur man ska agera när någon församlingsmedlem märker att något inte står rätt till. Förslag om hur man förebygger sexuella övergrepp och hur man inte tystar ner övergreppen finns också att ta del av.

Skriften tar även upp hur den enskildes Gudsrelation allvarligt kan skadas när övergrepp sker i en kyrklig miljö.

”Den som utsätter en medmänniska för sexuella övergrepp begår mycket allvarliga brott mot honom eller henne och därmed också mot Gud själv, den Gud till vars avbild vi alla är skapade."

Handboken är en reviderad och uppdaterad version av riktlinjerna som antogs år 2003. Idag är den uppdaterad med vårt förhållande till sociala medier samt en uppdatering av lagtexterna.  

Sveriges Kristna Råd har hela skriften i (PDF) för nedladdning här och från och med den 28 februari finns fysiska exemplar av handboken att beställa. 

1 Kommentarer
Susanne Lindström

Hej! jag skulle vilja komma åt handlingsplanen, var hittar jag den?