Nyhet

Nu har Gemensam framtid valt sina kyrkoledare

I en fullsatt kongressal i Linköping valdes nu på fredagsförmiddagen Lasse Svensson, Olle Alkholm och Sofia Camnerin till kyrkoledare för Gemensam framtid.

Klockan var 10.36 när mötesordförande Kjell-Arne Ottosson slog klubban i bordet och bekräftade att Lasse Svensson blir Gemensam framtids kyrkoledare. 

- Jag är ödmjuk och djupt tacksam, sa Lasse Svensson direkt efter valet och fick minutlånga stående applåder och hurrarop.

Valet biträdande kyrkoledare gick inte riktigt lika lätt. Ombud från Töcksmarks missionsförsamling med stöd från Svenska Frälsningsarméns i Linköping ville stärka det internationella missionsansvaret genom att lägga till en tredje biträdande kyrkoledare och föreslog Bertil Svensson. Förslaged avvisades efter en kort debatt.

Ingemar Olsson, som sagt sig vara kandidat till kyrkoledarposten fram till konferensen, nomierades aldrig.

  • 1 Kommentar

  • Lägg till ny kommentar
  • Elmar Friesli

    Jag vill skicka mina hjärtligaste gratulationer och varmaste lyckönskningar till de nyvalda kyrkoledarna för Gemensam Framtid Lasse Svensson, Olle Alkholm och Sofia Camnerin och jag önskar lycka till, mycken framgång och Guds välsignelse!

    Med vänlig hälsning
    Elmar Friesli