Nyhet

Nätverk vill stoppa nedläggning av Mariakyrkan

Skolkurator Ebba Hermelin och fritidspedagogerna Love Huke och Lina Renholm hör till ett nätverk av olika aktörer i Hammarkullen som protesterar mot en nedläggning av verksamheten i Mariakyrkan.

Ompröva förslaget att stänga kyrkan i Hammarkullen! Det vädjar en rad aktörer som är verksamma i Göteborgsförorten. Flyttas verksamheten så kommer många års samarbete för Hammarkullens bästa att försvinna, menar nätverket.

Bakgrunden är att Mariakyrkan, som är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och Betlehemskyrkan i Göteborg (Equmeniakyrkan), är fukt- och mögelskadad. Detta har lett till att personalen och barnen i förskolan, som inryms i kyrkan, valt att flytta till baracker och övrig personal kommer att flytta till Hjällbo kyrka under våren.

Eftersom kyrkan inte är hälsosam att vistas i under längre tid för dem som har allergier så kommer verksamheten att inhyras i andra lokaler.

Det är Betlehemskyrkan som äger fastigheten och Svenska kyrkan betalar hyra, men all verksamhet i kyrkodelen är gemensam.

– Det Mariakyrkan betytt för området genom åren är svårt att beskriva. I ett socialt utsatt område där de kommunala resurserna skärs ner fyller kyrkan ett stort behov som mötesplats. Här möts människor från olika kulturer och kyrkan och dess medarbetare är en given samarbetspartner för de olika verksamheter som föreningar och kommunen driver i Hammarkullen, berättar Ebba Hermelin, skolkurator i Hammarkulleskolan.

Hon säger att kyrkan bara genom att finnas på orten har en lugnande effekt på stadsdelen.

Förslaget från kyrkorådets arbetsutskott att flytta verksamheten till Hjällbo får kritik från nätverket som består av en rad olika aktörer i Hammarkullen.

– Även om Hjällbo bara ligger någon kilometer bort så är det som en helt annan värld, säger Lina Renholm, fritidspedagog i fritidsgården Mixgården.

– Flyttar kyrkan härifrån så kommer inte folk att söka sig till Hjällbo kyrka. Då förlorar vi den fina verksamhet som vi byggt upp tillsammans, säger hon.

Dennis Schantz, socialdemokratisk ordförande i kyrkorådet, konstaterar att förslaget helt och hållet grundar sig på att man inte kan ha vare sig personal eller verksamhet i mögelskadade lokaler.

– Vi äger inte Mariakyrkan men enligt de undersökningar som Betlehemskyrkan och vi gjort tillsammans skulle det kosta omkring 7 miljoner att renovera byggnaden. Det skulle innebära en hyreshöjning som vi inte har råd med, säger han.

Betlehemskyrkans ordförande, Gillis Edman, säger att församlingen inte har möjlighet att renovera till så höga kostnader. Just nu pågår ett febrilt arbete för att hitta alternativa lösningar och tidpunkten för själva beslutet har skjutits fram.

– Vi är beredda att överlåta kyrkan, som är belånad till 1,7 miljoner kronor, till den gudstjänstfirande församlingen om de ser andra alternativ för renovering, säger han.

Vid sidan av den utredning som de båda församlingarna tillsammans presenterat och som landade på en kostnad på cirka 7 miljoner kronor har en parallell utredning gjorts där renoveringen inte blir lika omfattande. Den resulterade i en kostnad på maximalt 1,5 miljoner kronor.

Matilda Nilsson, pastor i den gudstjänstfirande gemenskapen i Mariakyrkan, menar att alla alternativ måste beaktas.

– Vi skulle vilja sätta oss ner med våra moderförsamlingar och fastighetsförvaltaren Propius för att hitta alternativ.

I dag består den gudstjänstfirande församlingen av 50–60 personer, många av dem är yngre och småbarnsföräldrar som har flyttat in i området för att skapa en kristen närvaro. Matilda Nilsson beskriver församlingens möjlighet att göra skillnad i området som unik.

– Vi behövs här i Hammarkullen och kan samverka med alla andra goda krafter för att skapa stabilitet och gemenskap.

Kyrkorådsordförande Dennis Schantz säger att Svenska kyrkan inte kommer att överge Hammarkullen utan kan på sikt tänka sig hyra en annan lokal i området. Det råder dock stor lokalbrist i Hammarkullen så när det skulle kunna bli aktuellt vet han inte. Men nätverket av aktörer verksamma i området menar att om Svenska kyrkan lämnar Hammarkullen nu så ska man inte räkna med att det man kan ta upp verksamheten som finns i dag.

– En flytt av verksamheten kommer att upplevas som ett svek mot befolkningen i Hammarkullen och en flytt kommer att försvåra den samverkan som vi i det lokala nätverket byggt upp, skriver man i ett brev till kyrkorådet.

 

 

 

Christina Larsson

Taggar:

FÖRSAMLINGSLIV
0 Kommentarer
0 Kommentarer

Läs vidare