Nyhet

”Mobilisera er för att förbättra världen!

– Nyckeln är att flytta skulden från offret till förövaren, säger förra årets nobelpristagare Denis Mukwege i samtal med gymnasieelever i Örebro. foto: LARS RINDESKOG

Du som köper elektronik kan påverka kvinnors utsatthet i Kongo-Kinshasa genom att fråga om materialet i dem tagits fram på ett rent och sjyst sätt. Det framhöll doktor Denis Mukwege, som tilldelades Nobels fredspris 2018, när han talade på fredskonferensen i Örebro på FN-dagen.

När Denis Mukwege gjorde entré i Medborgarhuset, på samma scen som för fem år sedan, fick han stående ovationer. Sedan Mukwege deltog i Örebros första fredskonferens har han fått Nobels fredspris som han delade med Nadia Murad 2018 för sitt arbete mot sexualiserat våld som vapen i krig och konflikter.

– I tio år har jag pläderat för globalt stöd till kvinnor som utsatts för sexuellt våld i krig utan större respons, men priset innebar att det blev skillnad, sa han.

Det sexuella våldet som vapen och situationen för kvinnorna och barnen har kommit upp på agendan på G7-mötet och i FN:s säkerhetsråd. Det har också skapats ett globalt nätverk för överlevande kvinnor som genom detta kan bryta tystnaden.

– Ni ska veta att i Demokratiska Republiken Kongo har vi många tonåringar som inte kan få ett officiellt namn, de är resultatet av våldtäkter med en okänd soldat som far och en mor som känner vanära.

– Det är centralt att tystnaden bryts, för det är förövarnas vapen då deras gärningar inte kan avslöjas. Förhoppningen är att få slut på likgiltigheten och straffriheten för brott av sexuell karaktär, vilket är ett av de mest använda vapnen i de flesta moderna konflikter i världen. Rättvisa är ett viktigt redskap att förebygga sexuellt våld, och att hjälpa igång helandeprocesser, sa Denis Mukwege.

Han är glad över dessa framsteg men påpekade att de är sårbara, och han oroar sig över utvecklingen med nationalistisk populism, även i Sverige.

– Vi måste vara fästen mot populism som närs av människors okunskap och likgiltighet.

Mukwege sa att det fortfarande finns ett stort antal beväpnade grupper i de östra delarna av hans hemland. Konflikten handlar om de värdefulla mineralerna.

– Våra naturtillgångar är en källa till problem för vårt folk. Våra studier visar ett direkt samband mellan utsatta kvinnor och gruvdriften.

Kongo Kinshasa är en betydande exportör av mineraler som krävs för bland annat batterier till elbilar.

– Tyvärr är det så att när människor vill få gott samvete genom att bevara miljön förkortar man livet för andra. Men vi kan göra skillnad genom att mobilisera oss och kräva av producenterna att mineralerna i produkterna vi köper har tagits fram på ett rent och sjyst sätt.

– Ni har förmånen att leva i en demokrati där politiker lyssnar. Så säg inte att ni inte vet vad ni kan göra, använd de medel ni har och låt oss mobilisera för att förbättra världen.

Konferensen avslutades med ett panelsamtal mellan Denis Mukwege och gymnasieelever. Ungdomarnas frågor rörde hans engagemang, behoven i Kongo och hur vi kan göra skillnad.

Mukwege lyfte Sverige som ett föredöme angående jämlikhet, och sa att kunskap är ett av de stora behoven.

– Men att få bra lagar är inte nog, de måste implementeras också.

– Ett problem i många länder är att det är en skam att bli våldtagen och att prata om det är tabu. Ifall kvinnor anmäler möts de av misstro.

Just detta, att jobba för att flytta skulden från kvinnan till förövaren ser Mukwege som en av nycklarna till förändring.

– Jag är stolt över er, och tacksam att ni ställer de här frågorna, sa fredspristagaren till ungdomarna på scenen.

FN-dagen avslutades med en stor konsert med Boris René samt flera körer och solister. Denis Mukwege medverkade genom att hålla tal även där.

Det är centralt att tystnaden bryts, för det är förövarnas vapen då deras gärningar inte kan avslöjas.

Fakta:

Kerstin Schönström

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare