Missnöje med nya strikta flyktingregler

Många kritiska röster har höjts efter regeringens nya regler för flyktingmottagande. Inte minst kyrkor, och frivilligorganisationer, har fördömt de stängda gränserna och efterlyst större humanitet och engagemang. Och bland miljöpartisterna mullrar det i leden. Sändaren har talat med några av dem.

Per Inge Lidén, MP, kommunalråd i Karlstad.

— Det var synd att vi ansåg att detta behövdes. Hade MP fått bestämma hade vi inte tagit samma beslut. Människor med anhöriga och barn borde få permanent uppehållstillstånd. Men det är bra att människor åtminstone kan söka asyl fortfarande. Nu får vi hoppas att den här signalpolitiken fungerar.

 

Är det okej för MP att sitta kvar i regeringen?

— Ja, jag tror det skulle bli ännu restriktivare flyktingpolitik om vi inte var med.

Borde Sveriges politiker kritisera EU mer?

— Jag tror vi gör det i olika förhandlingar redan.  Hade alla länder varit solidariska så skulle inte det här ha behövts.

Lars Dalesjö, MP, kommunala nämnduppdrag i Helsingborg. Kyrkligt aktiv.

— Jag hade hoppats på mer medmänsklighet och större generositet från regeringen.  Dessutom hade jag förväntat mig kreativitet och fantasi för att skapa bättre förutsättning för att kunna ge mellanmänsklig kärlek. Nu har man bara vidtagit repressiva åtgärder.

Är det okej för MP att sitta kvar i regeringen?

— Mycket tveksamt med denna migrationspolitik. Den  ligger alltför långt från Miljöpartiet kärnvärderingar. Samtidigt måste jag ödmjukt tillstå att jag personligen inte kan överblicka hela situationen.

Vad skulle de gjort istället?

— Varit kreativa och skapat medmänskliga frizoner för flyktingmottagning och integration. Gjort tillfälliga lagändringar så att lagarna stöttar medmänsklighet och inte hindrar. Skapat förutsättningar och stöd till den idéburna sektorn i vårt samhälle med offentliga medel och stödresurser. 

Ulf Bjereld, statsvetare, ordförande kristna socialdemokrater Tro&Solidaritet.

— Jag var ganska negativ när beslutet kom. Det var flera enskilda inslag som varken påverkar flyktingströmmen eller är värdig ett land som Sverige. Jag är kritisk till de tillfälliga uppehållstillstånden och särskilt den medicinska åldersbestämningen.

— Jag förstår ju att regeringen sitter i en oerhört svår situation. Men risken är att fler länder nu  följer efter Sverige, och att flyktingarna pressas tillbaka till Grekland och Italien, och så accelererar döden på Medelhavet igen.

Vad hade man kunnat göra istället?

— Man hade kunnat lägga betydligt större fokus på att förenkla byggregler och ge pengar till kommuner. Vidta olika åtgärder för att lättare kunna ta emot.

Magnus Hagevi, statsvetare Linnéuniversitetet. 

— Flyktingsituationen är unik. Det var prat om att vi tog emot mycket när det  för några år sedan kom 50—70 000 per år. Nu handlar debatten mer om möjligheten att de ska få tak över huvudet. Vi pratar om att få kontroll över dem som kommer in i landet genom registrering. Vissa anser att vi ska ta emot, att vi ska acceptera tältläger, medan vissa inte tycker det.

Är det ett populistiskt drag av Socialdemokraterna?

— Jag tror inte att det är av opinionsmässiga skäl Socialdemokraterna tagit det här beslutet. Eftersom de väntade så här länge är det svårt att se att det är populistiskt.

Kan regeringens sväng i frågan vara negativt för SD?

— Ja, om regeringen börjar diskutera nollintag, vad ska SD hitta på då? Det här kan vara något som missgynnar dem.

Vilka är vinnarna då? 

— Centerpartiet och Vänsterpartiet. Centerpartiet har varit kritiska mot den restriktiva flyktingpolitiken. Miljöpartiet har inte lyckats att föra någon speciellt bra miljöpolitik, och  i deras andra stora profilfråga har de tvingats göra något som går emot deras inriktning.

 

Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd

— Regeringens utspel var en stor sorg. Jag tycker att vi sakta rör oss mot ett samhälle med en människosyn som jag inte känner igen mig i. Visst, det är en svår situation. Men jag tycker att min välfärd kan ifrågasättas. Jag har det oförtjänt bra. Även om man kan göra saker på individuell basis, skulle jag uppskatta om politikerna tog det ansvaret. Vi behöver tänka strukturellt. Vi har utrymme att sänka vår levnadsstandard.

Hur ska kyrkorna agera?

— Kyrkorna ska göra det de redan gör. Vi måste vara en profetisk röst som slår vakt om människovärdet. I Bibeln står det mycket om hur vi ska ta emot främlingen, eller flyktingen som jag då tolkar det. Många kyrkor öppnar sina dörrar, det behöver ännu fler kyrkor tänka på. Reflektera över hur kan vi samarbete med civilsamhället, hur kan vi bidra med det vi är bra på, som själavårdssamtal och gudstjänster till exempel.

Förstår du regeringens handlande?

— Jag förstår att de har en svår situation. Dels flyktingsituationen som sådan, dels säkerhetsfrågan, och att man har en svår parlamentarisk situation. Jag fattar vad som händer, men jag tycker inte om det. Jag hoppas på en omvärdering.

Kan du se någon annan lösning?

— Istället för tillfälliga uppehållstillstånd hade man kunnat inför tillfälliga skattehöjningar. Konstruktiva tillfälliga lösningar helt enkelt.

Vad tycker du om ärkebiskop Antje Jackeléns uttalande?

— Jag förstår det också, men tycker inte att det är jättebra. Man kan inte skylla på någon annan. Vi kan givetvis driva på att EU ska ta beslut, att vi ska stå i det här tillsammans. Men vi har ändå ett val själva som land. 

 

 

 

Lukas Lind

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Thorsten Schütte
I stället för tillfälliga skattehöjningar eller nya skatter som sedan aldrig försvinner (exemplet trafikförsäkringsskatten förskräcker) vore det bättre att snabbavveckla ränteavdragen, då åtgärdas lånebubblan på köpet.

 

Till minne

Söndagsservice