Nyhet

Minskad omsättning bland idéburna välfärdsaktörer

Ersta diakoni i Stockholm är störst bland aktörerna i idéburen sektor. foto: Mikael M Johansson

De idéburna har som mål att sektorn ska utgöra 10 procent av välfärden 2030. Men den senaste rapporten från intresseorganisationen Famna visar att omsättningen minskade 2018.

I fjol uppgick omsättningen bland Famnas medlemsorganisationer till 7,48 miljarder kronor, vilket är 65 miljoner mindre än 2017.

Antalet anställda i sektorn minskar också marginellt – trots att organisationen har fått fler medlemmar under året.

Ersta diakoni är störst, både vad gäller intäkter och antalet medarbetare. De hade 1,168 miljarder kronor i intäkter 2018, vilket är 10 miljoner kronor mindre än 2017. De hade också 200 färre anställda 2018 (1 374) jämfört med 2017 (1 559).

Stockholms stadsmission backar också på intäktssidan – med drygt 100 miljoner kronor, liksom Göteborgs kyrkliga stadsmission.

Stiftelsen Stora Sköndal och Stockholms sjukhem är exempel på Famna-medlemmar som går framåt både ekonomiskt och när det gäller antalet anställda.

Att den idéburna sektorn skulle nå målet om att stå för en tiondel av välfärdskakan om tio år blir allt mer avlägsen – om inte politikerna gör mer, enligt Ulrika Stuart som är Famnas generalsekreterare:

”För att bryta denna utveckling vill vi se en offensiv politik från såväl regeringen som regioner och kommuner”, skriver hon i en kommentar.

I dag uppskattas sektorn stå för omkring tre procent av den totala välfärden, skriver Famna i rapporten.

2018 tillsatte regeringen en utredning om tydligare definitioner av vad en idéburen organisation är och kriterier för samverkan i idéburna offentliga partnerskap, IOP. Den väntas presenteras nästa år.

Samma år föreslog en utredning enklare och flexiblare upphandlingsregler för bland annat sociala tjänster, och riksdagen beslutade att förenkla mindre upphandlingar av välfärdstjänster, under 7,5 miljoner kronor.

Fredrik Hielscher/Kyrkans Tidning

fredrik.hielscher@kyrkanstidning.se
0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare