Nyhet

”Ministern ger sig på laglydiga kristna friskolor”

Utbildningsminister Anna Ekström (S). Foto:TT

Utbildningsminister Anna Ekström (S) fördömer hårt brister i konfessionaliteten som Skolinspektionen pekat ut i tre religiösa friskolor. Hon öppnar för skärpta krav, men får nu skarp kritik av Kristna friskolerådet.

– Präster och imamer ska inte bestämma i svenska skolor, säger Ekström i en intervju för Svenska Dagbladet.

Hon är öppen för att kraven på och kontrollen över konfessionella friskolor kan behöva skärpas.

Följande skolor har fått anmärkningar kopplade till konfessionalitet:

- Hällebergsskolan i Uddevalla med kristen inriktning, där lärare enligt Skolinspektionen jämställt eller förespråkat
religiösa skapelseberättelser framför evolutionsteorier och eleverna även fått bristfällig undervisning i sex- och sam- levnad.

- Ekebyholmsskolan i Norrtälje med kristen inriktning, med liknande brister, samt i frivil- ligheten att delta i konfessio- nella inslag som bön.

- Vetenskapsskolan i Göteborg med muslimsk inriktning, där eleverna inte alls haft undervisning i sex och sam levnad och flickor fått anvisningar att klä sig i sjal och ”inte visa upp sig”.

Ekström framhåller att skolan enligt lag ska vila på vetenskaplig grund.

– I läroplanerna står det att eleverna ska lära sig evolutionsteorin. Den ska inte jämställas med till exempel religiösa skapelseberättelser.

Bo Nyberg, ordförande i Kristna friskolerådet, reagerar på detta i en debattartikel i Dagens samhälle. Han menar att utbildningsministern flyttar fokus från skolans verkliga problem och gör de kristna friskolorna till en lättköpt syndabock att lasta sina egna försummelser på.

– Dessa skolor utgör 2 av 60 kristna friskolor i landet och 60 skolor innebär i sin tur mindre än en procent av Sveriges skolor. Dessa promille av svenskt skolväsende får alltså ministern att gå i taket, medan horder av sjunkande kommunala skolor går fria, skriver Nyberg.

Han menar att de prickade kristna friskolorna omedelbart har åtgärdat bristerna.

– Detta handlar om laglydiga skolor, som år efter år driver skolor helt i enlighet med en lagstiftning om utbildning som per definition ska ske utifrån kristen etik och västerländsk humanism, men som via en mycket anmärkningsvärd värdeglidning kommit att styras utifrån ateistisk sekulärhumanism.

Enligt honom är det få andra skolor som försvarar pluralistiska värderingar bättre än dessa skolor.

– Det ligger nämligen i kristendomens natur att dels vara lojal och lydig mot lagstiftningen, dels att stå upp för andras rätt att ha andra värderingar än de man själv har.

Regeringen har tillsatt en utredning som kan leda till skärpningar av reglerna, till exempel att skolor måste ange till en myndighet om de har religiös profil.

Taggar:

Religionsfrihet
0 Kommentarer
0 Kommentarer

Läs vidare