Nyhet

Ledarutbildning: ”De du möter minns mer vem du var än vad du sa”

Omkring 400 anställda och ideella ledare i Equmenia deltar i utbildningen Växa som ledare som sträcker sig över tre terminer. Linnea Englund, tonårsledare i Redbergskyrkan i Göteborg, är en av dem. Hon tror att hon kommer ha god nytta av utbildningen.

Växa som ledare är Equmenias hittills största nationella satsning på ledare. Under september har utbildningen skett på fem platser: Växjö, Gävle, Örebro, Umeå och Alingsås. Sammanlagt omkring 400 ledare har nu gått det första steget med temat Leda sig själv.

– Man anmäler sig till tre kurstillfällen varav det andra hålls under våren och det tredje under nästa höst. Vi tror att det är värdefullt för våra ledare, som är vana att ge ut till andra, att få stanna upp och själva få tillfälle att ta emot. Det handlar bland annat om hur man vårdar sig själv i ledarrollen, säger Carin Dernulf, generalsekreterare i Equmenia.

I Equmeniakyrkan i Alingsås samlades ett 90-tal ledare i lördags för att lyssna på föredrag och samtala om vad som är grunden för det kristna ledarskapet.Carin Dernulf säger att ett av målen med ledarutbildningen är att ta vara på de gåvor och förmågor som ledarna har och att ge dem redskap att utvecklas i sin ledarroll. 

De som anmält sig till utbildningen har också fått möjlighet att göra en webbaserad ”gåvotest”  för att ringa in var man har sin lust och sin begåvning.

Ola Rikner, barn- och ungdomskoordinator i Equmenia, talade om det tjänanade ledarskapet. Han betonade att det viktigaste är att lyssna in och ha deltagarnas växt i centrum.

– Kom ihåg att det de barn och ungdomar du möter som ledare inte lika mycket kommer att minnas vad du sa, som vem du var. Vi är kallade att vara ledare som sätter spår.

Linnea Lidskog, även hon barn- och ungdomskoordinator i Equmenia, talade om hur man blir en ledare som håller över tid. För att kunna göra det behöver ledarna få hjälp att växa och utvecklas, men framför allt behöver de få tag i passionen men också lära sig prioritera.

– Ledare som älskar det de gör sätter spår. När är du bäst som ledare?  Du behöver en plan för det du gör för att kunna hålla fokus på det som du tycker är viktigast. Vad behöver prioriteras utifrån din plan och din passion?

Det var frågor som deltagarna sedan samtalade om i smågrupper. Linnea Englund tycker att dagen i Equmeniakyrkan i Alingsås var intressant och matnyttig. Hon fick många nya tankar och kunskap med sig in i den fortsatta ledarrollen, säger hon.

– Jag är engagerad även i andra organisationer och arbetar med att utbilda ideella ledare, men här har jag fått det kristna perspektivet som syftar till att hjälpa barn och unga att växa i sin tro. Det ger en annan dimension i uppgiften, säger hon.

Nästa steg i Växa som ledare, som hålls under våren 2018, har fokus på att leda tillsammans, det tredje steget som genomförs hösten 2018 har rubriken Att leda verksamhet.

 

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar