Lasse Svensson: ”Trist – men mäter inte allt”

Lasse Svensson vill se växande församlingar, men medlemsantalet är bara ett mått på tillväxt, betonar han. Foto: MIKAEL M JOHANSSON

Equmeniakyrkan följer samhällstrenden med minskat medlemsantal
i ideella föreningen. Men medlemssiffran säger inte allt om verksamhetens kvalitet och betydelse anser kyrkoledare Lasse Svensson.

Även om Lasse Svensson förstås hoppats att Equmeniakyrkan skulle vara över 60 000-strecket, kom årets minskning inte som någon större överraskning. Inte minst på grund av pandemin.

– Medlemsantal är viktigt och vi följer det noga. Men det är ett trubbigt redskap att mäta med. Vi vet från samhället i övrigt att medlemskap i olika organisationer minskar, men att det därmed inte självklart betyder att intresset för frågorna minskar.

– Men vi vill självklart se fler växande församlingar där medlemstillväxt är ett mått.

Hur stor roll pandemin har spelat in i medlemsminskning 2020 är för tidigt att dra någon slutsats om. Men det är inte omöjligt, tror Lasse Svensson, att kyrkornas verksamhet under pandemiåret på sikt kan bidra till ett ökat medlemsantal och församlingsengagemang.

– Vi vet att många församlingar ändå rapporterar om en tydligt ökad kontaktyta mot samhället och att det är många fler som följer med i församlingens liv och arbete genom websändningar och sociala medier än tidigare. Vad det innebär för framtiden vet vi inte än, men vi arbetar hårt med att förvalta detta och stöttar församlingar i arbetet med omstart.

Här nämner Lasse Svensson de senaste veckornas stora digitala satsningar i form av evangelisternas mötesserie, och projektet ”Nyspolad plan” på initiativ från Region Öst och Mitt. Han har också noterat att många församlingar verkar vara ”taggade” när vi nu börjar se slutet på pandemin.

De kraftigt minskade antal dop, både barndop och på bekännelse, tror dock Lasse Svensson är en direkt coronaeffekt.

– Men om det är hela förklaringen vet vi inte.

Trots den positiva känslan som Lasse Svensson beskriver, är det ett faktum att Equmeniakyrkan tappat mer än 7 000 medlemmar under sin tioåriga historia, trots flera tillväxtprojekt. Att vara kyrkoledare i Equmeniakyrkan liknar kanske att vara kommunalråd i en glesbygdskommun som ständigt ser sitt invånarantal minska? Nja, förutsättningarna är bättre och roligare för en kyrkoledare, tycker Lasse Svensson.

– Vår kallelse är trohet mot uppdraget och evangeliet och att mitt i allt vila i att det är Gud som ger växten och har omsorg om sitt folk. För Gud är allting möjligt, och det är stort att stå i det flödet och samtidigt arbeta strategiskt och långsiktigt för att människors liv ska förvandlas i mötet med Jesus.

Per Erik Lund

pererik.lund@sandaren.se
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.