Nyhet

Kyrkostyrelsen går inte ut med namn på nominerade

Första oktober var sista dagen att komma med förslag på namn till kyrkoledare och biträdande kyrkoledare och komma med synpunkter på profiler och egenskaper. Vad händer nu?

Johan Adolfsson, kyrkostyrelsens vice ordförande som sitter i beredningsgruppen, vill ännu inte gå ut med hur många eller vilka som nominerats, men är nöjd med gensvaret från församlingarna.

– I brevet som vi skickade ut till församlingarna bad vi om att få både nomineringar, kvaliteter och profiler och synpunkter på struktur, och ganska många församlingar har hört av sig.

I brevet meddelar kyrkostyrelsen att de vill fortsätta med två biträdande kyrkoledare. Dock är de ”öppna för att det kan finnas andra vägar framåt när det gäller ledarskapet för kyrkan”.

– Vi ska läsa alla synpunkter som kommit in och kontakta de nominerade och fråga om de står till förfogande. Sen får vi göra en bedömning om vi kvarstår vid vårt ursprungliga ställningstagande.

Kyrkostyrelsen skriver också att de stödjer Lasse Svensson och kommer föreslå honom för omval som kyrkoledare. Johan vill inte gå in på om det kommit in nomineringar till kyrkoledare, men Susanne Rodmar, kyrkostyrelsens ordförande, säger att kyrkostyrelsen teoretiskt sett kan föreslå en annan kyrkoledare.

Senast i slutet av mars kommer kyrkostyrelsens förslag presenteras. Det kommer vara ett förslag att säga ja eller nej till.

– När kyrkan var ny och kyrkoledarna valdes hade vi en öppen och transparent process. Så kommer det inte bli den här gången. Processen liknar mer hur vi gjort när vi föreslagit regionala kyrkoledare, säger Susanne.

Ni kommer inte gå ut med vilka som nominerats?

– Nej. Däremot är det ju fritt för församlingarna att berätta vem de nominerat. Sen kan styrelsen välja att också kalla andra än de som nominerats, till intervju, säger Susanne Rodmar.

Även om det kan vara en ära att bli nominerad, vill Johan Adolfsson inte gå ut med namnen med hänsyn till de nominerades integritet.

– Det kan till exempel finnas personer som är intresserade av att stå till förfogande, som inte vill att deras nuvarande arbetsgivare ska känna till att de är i en process för ett annat uppdrag.

Inför val av kyrkoledare samt biträdande kyrkoledare kan Equmeniakyrkans församlingar, enligt kyrkans stadgar, lämna förslag till kyrkostyrelsen senast åtta månader före den konferens då valet skall ske. Vid val av kyrkoledare kan flera kandidater finnas. Om ingen kandidat får mer än 50 procent av avgivna röster vid en första valomgång genomförs val mellan de två kandidater som fått flest röster. Val av kyrkoledare skall ske genom sluten omröstning.

 

När kyrkan var ny och kyrkoledarna valdes hade vi en öppen och transparent process. Så kommer det inte bli den här gången.

Fakta: Kyrkostyrelsens brev

I juni skickade kyrkostyrelsen ut ett brev med information om det kommande kyrkoledarvalet och bjöd in alla församlingar att nominera kandidater.

Styrelsen efterfrågade också tankar om vilka profiler och egenskaper kyrkoledarna bör ha samt synen på modellen med en kyrkoledare och två biträdande kyrkoledare i ett gemensamt ledarskap.

1 oktober var sista dagen för församlingarna att svara.

Kyrkoledare och biträdande kyrkoledare väljs under kyrkokonferensen 21-23 maj 2020 i Malmö.

AnnaSara Gotting

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare