Nyhet

Kyrkor utbildar Migrationsverket

Församlingsherde Henrik Törnqvist i Bergsjöns församling har utbildat Migrationsverkets anställda. Foto: Mikael M Johansson

Asylprövningen av konvertiter har väckt mycket kritik. Även handläggarna medger att konvertitärendena är svåra, och därför har Migrationsverket i Göteborg nu deltagit i ett seminarium med kyrkliga företrädare.

– Hittills har responsen varit positiv bland deltagarna, säger Guna Graufelds, kommunikatör på Migrationsverket, till Sändaren.

Det är cirka 100 handläggare och beslutsfattare från samtliga enheter på Migrationsverket i Göteborg som tagit del av en tredagarsutbildning om religion.

– Vi började med 20 deltagare i december och resten har gått utbildningen i januari och februari. Asylprövningen är ofta komplex och kräver svåra bedömningar. Denna utbildningsinsats är en del av Migrationsverkets förbättringsarbete, säger Graufelds.

Utbildningen består av tre delar, en teoretisk del om religion och konversion. Den andra delen är ett seminarium med dialog mellan deltagarna och företrädare från kyrkor. Utbildningen avslutas med praktiska gruppövningar.

För den kyrkliga biten svarar pastorerna i Smyrnakyrkan Urban Ringbäck och Mark Beckenham, samt församlingsherden i Svenska kyrkan Henrik Törnqvist. De har alla tre fört samtal med asylsökande konvertiter.

– Med den kunskapen har vi ibland reagerat när människor som konverterat har fått avslag på sin asylansökan när Migrationsverket inte bedömt konverteringen som trovärdig. Det är därför vi har velat prata med Migrationsverket om detta, säger Henrik Törnqvist till Sändaren.

Vad var ert viktigaste budskap?

– Det var att tillsammans med Migrationsverket föra ett samtal om tro som en djup identitet i en människas liv. Tro är mer än intellektuell övertygelse. Att tro är relation med Gud och att den levs ut i ett sammanhang, tillsammans med andra människor, säger Törnqvist.

Hur togs det emot?

– Mycket bra. Vi har haft väldigt bra samtal. Vi har lärt oss av dem och de av oss.

Vad har ni lärt er?

– Vi har lärt oss hur processen går till på Migrationsverket när de arbetar med den här typen av frågor. Och de har lärt sig av oss om hur vägen till tro kan se ut i en människas liv. Det har varit ett ömsesidigt lärande.

Migrationsverket gör nu en utvärdering av utbildningen.

– Vår förhoppning är att vi kan arbeta vidare på konceptet och att utbildningen i framtiden även kommer att finnas tillgänglig nationellt, säger Graufelds.

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Läs vidare