Nyhet

Kyrkoledare och humanister i gemensamt utspel

Kyrkoledarna Sten-Gunnar Hedin, Göran Zettergren. Karin Wiborn och Anders Arborelius gör i en debattartikel i Svenska Dagbladet gemensam sak med två kända företrädare för Humanisterna, Christer Sturmark och Morgan Johansson.

Frågan gäller införandet av en civilrättslig äktenskapslagstiftning. De sex undertecknarna menar att den enda rimliga lösningen i äktenskapsfrågan är att juridiska vigselrätten endast är förbehållen staten.
Undertecknarna skriver: ”Civilrättslig registrering innebär att trossamfund inte förrättar juridiskt bindande vigslar, utan att endast myndigheterna kan göra detta; något som inte förhindrar att troende personer låter sitt samfund förrätta en välsignelseakt efter att ha genomgått den civilia juridiska bindande vigseln. En sådan lösning visar respekt för människors religiösa övertygelse eftersom den ger trossamfunden rätt att själva besluta om vilka par som man förrättar ceremoni för.”
0 Kommentarer