Nyhet 2

Kyrkoledare mötte minister

I tisdags träffade svenska kyrkoledare utrikesminister Margot Wallström (S) för ett samtal om religionsfrihet.

Utrikesministern inledde mötet med en tydlig vilja att lyssna och höra kyrkoledarnas ärende. 
- Vi lever i en orolig värld vilket i många länder drabbar kristna. Det är chockerande, sade Margot Wallström.

Bakgrunden till dagens möte på Utrikesdepartementet mellan presidiet för Sveriges kristna råd och utrikesministern är upplevelser som svenska kyrkoledare nyligen gjorde i Myanmar (Burma) och Indien. Syftet med resan var att möta de kristna råden i dessa länder för samtal om religionsfrihet och religionsdialog. I programmet fanns också utrymme att möta företrädare för andra religioner.

– Vi upplevde ett stort behov att berätta vad vi sett och vad vi hör från våra kristna trossyskon, säger Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift, en av kyrkoledarna som var med vid dagens möte.

Equmeniakyrkans kyrkoledare Lasse Svensson deltog också vid mötet:

– I höstas skrev presidiet en debattartikel i Göteborgs-Posten om situationen för troende i Mellanöstern. Vid dagens möte hade vi ett givande samtalade om innehållet i artikeln, berättar han.. 
Debattartikeln avslutades med fyra uppmaningar till den svenska regeringen och utrikesminister Margot Wallström att inom FN:s säkerhetsråd och EU med större kraft verka för att stödja folken i Irak och Syrien med att:
– aktivt stödja återuppbyggnadsarbetet och därmed främja den kommande freden så att människor kan återvända till/förbli i sina hemländer.
– arbeta för värdiga levnadsvillkor och medborgaskap för alla på lika villkor, oavsett kön, etnicitet och religion.
– stödja det interreligiösa arbetet i att bygga social sammanhållning och förståelse för samexistens.
– stödja demokratiseringsprocessen genom att involvera trossamfunden och det civila samhället i försoningsarbetet och kapacitetsuppbyggnad samt ge psykosocialt stöd.

– Vi hade ett öppet och gott samtal. Det framkom att innehållet i debattartikelns två första uppmaningar finns med i regeringens utrikespolitiska strategier. När det gäller det interreligiösa arbetet, social sammanhållning samt demokratiserings- och försoningsprocesser uttryckte utrikesministern en önskan om fortsatta samtal med trossamfunden, säger Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan.

2 Kommentarer
Thorsten Schütte
I bildtexten saknas Karin Wiborn (t v) och ??? (t h).
Sändaren/ Per Erik Lund

Tack för uppmärksamheten! Bildtexten ändrad nu. Det blev något fel i hastigheten innan.