Kyrka-Polis i samverkan redo för krisarbete efter dödsskjutning

Poliser håller en tyst minut för den polis sköts tills döds i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Kyrka-Polis i samverkan har kopplats in efter den allvarliga händelsen med en dödsskjutning av en ung polisman i Göteborgsför­orten Biskopsgården.

– Just nu är vi tillgängliga dygnet runt, säger Polispastorn i regionen.

Det är ett stort och intensivt arbete som pågår i Göteborg och kyrka-polis i samverkan finns med som en resurs till Polisens egen krishanteringsorganisation.

– Det är en så pass allvarlig situation att det är viktigt just nu, konstaterar polispastorn.*

I Göteborgsområdet är samarbetet väletablerat och att koppla in den polispastor som finns är en självklarhet, liksom det är för Kyrka-Polis i samverkan att snabbt finnas tillgänglig vid krissituationer som denna.

– Vi kopplas in, men tack och lov har det aldrig varit något sånt här tidigare. Det är ju väldigt sällsynt med att en polis skjuts till döds, säger polispastorn.

Den lokala beredskapen har nu kopplats upp och efter att polisens egen krisstödjargrupp tagit det mest akuta i första skedet blir nu Kyrka-Polis i samverkan en viktig spelare i fas 2.

– Vi står redo att ta emot samtal och uppföljning med de många poliser som kan behöva prata och i nuläget handlar det om att vara beredda på att få hantera det mesta, konstaterar hen.

Något som skiljer den här typen av samtal från samtal med andra personer i kris är att det handlar om poliser som sörjer en kollega, samtidigt som de måste kunna hantera att jobba vidare med fullt fokus på sina uppgifter.

– Det gör de verkligen bra, men samtidigt är det viktigt att ha möjlighet till samtal där man får lätta på tankar och rädsla. Vår uppgift är att möta upp med en erfarenhet och en icke-rädsla för svåra frågor som ger verktyg att på sikt ta sig igenom på andra sidan.

Lotta Thordsson som länge har jobbat med SKR-utbildningar för polispastorer och diakoner från Equmeniakyrkans håll, är övertygad om att behovet av samarbete vid sådana här tillfällen är viktiga.

– Det är precis för sådana här situationer som våra pastorer, prästeroch diakoner utbildas och jag vet att det är uppskattat på många håll. Inte minst vet jag av egen erfarenhet från arbete här i Stockholm kan jag säga det.

Är intresset för att utbilda sig till polispastor/diakon stort bland Equmeniakyrkans anställda?

– Det går lite i vågor. Men behovet av fler kommer uppenbart att finnas kvar, menar hon.

Svenska Kyrkan i Biskopsgården slog också snabbt upp sina portar för allmänheten, frågor och samtal.

– Vi är som alltid närvarande. Vi har en kyrka mitt på torget och gott om personal. I distriktet Biskopsgården har vi också en diakonimottagning, säger kyrkoherde Karin Ulfheden till Kykans Tidning.

För församlingens personal är skjutningar och dess konsekvenser inte något nytt att hantera som en del i arbetet, säger Karin Ulfheden.

– Men det som händer nu är att polisen som varit mångas trygghet blir attackerad. Det är en stor sorg, ett hot mot demokratin och något som kändes även i min mage när jag vaknade i morse. Det kommer kyrkan få vara en del av nu, som en del av civilsamhället, men det som är vårt eget ansvar är att ha öppen kyrka för dem som kommer till oss för att be och för att tända ett ljus.

* På grund av det exceptionella läget väljer Polispastorn i nuläget att vara anonym.

Robert Tjernberg

robert.tjernberg@sandaren.se
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.