Kristen vrede över ökat förtryck

Biskop Samuel Azariah. Hans kyrka Church of Pakistan har samarbete med Equmeniakyrkan. Han ser med oro på ökat förtryck mot landets kristna. Foto: Jonatan Sverker

Coronapandemin, hädelse­lagen och utbredd diskriminering.

Pakistans kristna får det allt svårare.

Sändaren har intervjuat biskop Samuel Azariah, som samarbetar med Equmeniakyrkan för en förändring.

En 14-årig kristen flicka rövades bort, våldtogs och tvingades sedan till giftermål med den muslimske förövaren. När flickans familj försökte få tillbaka henne förklarade en domstol att äktenskapet var legitimt. I en annan del av Pakistan anklagades en kristen sjuksköterska av sina kollegor för hädelse. Polisen kunde inte hitta några bevis mot kvinnan, men hon är så rädd för att bli lynchad att hon nu gömmer sig.

Detta är bara två exempel som visar hur den kristna minoriteten utsätts för förföljelse.

– De kristna i Pakistan är en mycket utsatt grupp. Mycket positivt har skett vad det gäller att höja utbildningsnivån och självförtroendet, men det är fort­farande en grupp som är ekonomiskt mycket svag.

Det säger Samuel Azariah, som under många år var den ledande biskopen i Equmeniakyrkans systerkyrka Church of Pakistan. Nu har han utsetts att leda Christian Study Centre i Rawalpindi, ett center vars verksamhet har som mål att bygga broar mellan människor och religioner.

Det är ett arbete som behövs i ett land där klyftorna i många fall växer. Den religiösa extremismen har vunnit gehör hos många, vilket lett till en fördjupad diskriminering av religiösa minoriteter enligt Samuel Azariah. Hinduer och kristna utsätts på olika nivåer för ett hård press från det omgivande samhället. Det rör sig då inte enbart om fysiska hot, det kan också vara en mer subtil diskriminering, som att kristna alltid får de sämsta jobben och inte får göra karriär.

– Det har lett till frustration, besvikelse och vrede bland många kristna, vilket ibland bidragit till konflikter och motsättningar, säger han.

Så länge diskrimineringen är så omfattande har de kristna svårt att höja sig från botten.

– Diskrimineringen försvagar och krossar det som skulle kunna varit en positiv utveckling, säger Samuel Azariah.

Coronapandemin har gjort tillvaron ännu svårare. Många kristna är daglönare och när samhället stängt ner har dessa familjer förlorat sina inkomster.

– Pandemin har gjort det svårt för alla världens länder, men det är speciellt de fattigaste fattiga som har drabbats. Familjer har skuldsatt sig, de har drabbats av undernäring och ohälsa, säger han.

Samuel Azariah kommer att överta rollen som direktor från Jennifer Jag Jivan, som nyligen besökte Equmeniakyrkan i Sverige. Han vill fortsätta det ekumeniska arbetet med andra kristna kyrkor, och skapa mötesplatser med muslimska ledare för att öka förståelsen mellan troende.

– Respekt, integritet och ett värdigt liv är sådant som alla människor behöver, oavsett deras tro, färg, kön eller sociala bakgrund.

Han pekar också på centrets utmaningar. Det handlar bland annat om att utbilda och träna unga kristna ledare som kan verka i den andan av dialog och gemenskap. Men centret har också fått kämpa för att bli godkänt av myndigheterna som en fristående organisation, något som blivit allt svårare i Pakistan.

– Utmaningarna för Christian Study Centre är många, det handlar om allt från att skapa en självständig organisation till att bygga gemenskap och tillit i en miljö där religiös extremism fortfarande har stor påverkan.

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.