Körförbund samarbetar för att förhindra smitta vid sångövningar

Marie Rindborg från Equmeniakyrkans sångarförbund hoppas att körövningar ska bli möjliga tt genomföra i höst. Även om 70+arna fortsatt får stanna hemma. Foto: Mikael RIndborg

Tystnar sången i våra kyrkor i höst? Eller går det, trots allt, att sjunga coronasäkert? I takt med höstens intåg blir diskussionerna om körsång i coronatider allt mer intensiva.

Två meters avstånd, stora lokaler och luftväxling är några av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för körer.

Men råden är inte särskilt konkreta och som alltid gäller lokal riskbedöming och eget ansvar, något som utlöst stor osäkerhet hos många församlingar och körledare.

För att kunna stödja varandra i frågor kring kör- och musikverksamhet och samtidigt tala med en röst gentemot myndigheterna har fem körförbund i dagarna bildat en gemensam arbetsgrupp.

– Men det viktigaste är kanske att vi kan tänka tillsammans. Vi är alla i samma båt och vi har insett behovet av en gemensam röst, säger Marie Rindborg, musikproducent för Equmeniakyrkans sångarförbund, ett av de förbund som ingår i arbetsgruppen.

– Vi får jättemycket frågor från våra medlemmar; om hur reglerna ska tolkas, Så frågan är hur vi kan informera och stödja våra körer.

Marie Rindborg berättar att arbetsgruppen nu arbetar med en rad konkreta råd för att i någon mån kunna konkretisera Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

– Det här dokumentet utgår från människors frågor. Vi hoppas det ska bli en hjälp att utkristallisera hur man kan ha någorlunda coronasäkra repetitioner.

– Det blir ett litet dokument i punktform. Det är inte klart än, men kommer att innehålla väldigt enkla och konkreta saker, som att varje kör för att skapa trygghet, kan ta fram en handlingsplan som stöd. Den kan innehålla vilka åtgärder ni gör för att minska smittspridning , att kören har en ansvarig för smittskyddet och att man kontinuerligt utvärderar arbetet.

– Och så självklart sådant som att vid varje tillfälle påminna körsångarna om de regler som gäller, att kanske tänka till kring hur en kan undvika trängsel vid ankomst och om man ska ha något körfika.

Men de sångare som är över 70 år gamla, får nog fortsatt vara hemma, eftersom Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering ännu inte ändrats.

– Det drabbar tyvärr många körer och enskilda körsångare hårt, suckar Marie Rindborg.

Fotnot: De fem förbund som nu bildat en gemensam arbetsgrupp under pandemin är: Sveriges Kyrkosångarförbund, Equmeniakyrkans Sångarförbund, Sveriges Körförbund, Föreningen Sveriges Körledare och Ung i Kör.

Annika Ahlefelt

annika.ahlefelt@sandaren.se
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.