Nyhet

Kommunal byggplan hindrar kyrkans klimatsatsning

Betlehemskyrkans församling i Örebro vill sätta solpaneler på taket. Men de har fått nej i tre instanser. Nu hoppas de på att högsta instans ska göra en annan bedömning.

Tegelkyrkan på Öster i Örebro är byggd 1907 och har bandplåt på det starkt sluttande taket, i söder. Perfekt att sätta tunna mattsvarta solpaneler på, tycker församlingen.

Men det blev ett nej från byggnadsnämnden, för 1988 upprättade kommunen en bevarandeplan där denna byggnad ingår. Långt innan talet om klimateffekten tog fart.

– Man tycker att kommunen nu skulle hjälpa oss förstå hur vi på bästa sätt kan miljöförbättra vår kyrka, men de gör tvärtom, konstaterar Hans Gunnar Frebran, styrelseledamot i Betlehemskyrkans församling.

Kyrkan bedöms ha särskilt kulturhistoriskt värde, och får enligt paragraferna inte förvanskas.

– Det innebär dock inte att man inte får göra någonting alls med byggnaden. Men det finns olika syn på vad som är förvanskning, och i vår mening är solpaneler inte det, säger Frebran.

I juni kom avslaget från kommunens byggnadsnämnd .

– Vi lutar oss mot plan- och bygglagens varsamhetskrav, och har lyssnat på stadsantikvarien, säger nämndordförande Anders Hagström (KD).

– Betlehemskyrkan ses som ett viktigt inslag i frikyrkans framväxt och etablering i Örebro och har ett högt bevarandevärde. Och det gläder mig, säger Hagström och tillägger att kyrkan även är klassad som riksintresse så det finns ytterligare hänsyn att ta.

– Vi följer det här ärendet med intresse, det är en viktig fråga. Vi ser det inte som ett nederlag om de skulle få rätt att montera solpanelerna, utan som en hjälp i våra tolkningar. Det är inte av illvilja vi har avslagit ansökan, säger Hagström.

Även Örebro kommunfullmäktiges ordförande Agneta Blom (S) följer frågan med största intresse.

– Det är utmärkt att processen drivs vidare. Det är principiellt intressant eftersom det handlar om kulturellt bevarande kontra modern teknik.

Hon poängterar att detta är en svår fråga eftersom drivkrafterna bakom förnybara energilösningar såväl som kulturellt bevarande är starka.

– Personligen tycker jag att kyrkan har en bra intention.

Församlingen, som är en del i Equmeniakyrkan, har haft klimat- och miljöfrågor aktuella på olika sätt i flera år.

– Tanken om solpaneler går helt i linje med hur vi ser på Guds skapelse, och vårt ansvar att förvalta den. Jag är väldigt glad över det här initiativet och att styrelsen vill driva frågan vidare, säger pastor Katarina Linderborg.

Idén tog form för flera år sedan hos styrelseledamoten Göran Tengå. Han planterade den hos fler och det ledde till att församlingen beslutade om att satsa på solceller.

Jobbet med planering för teknik och ekonomi tog fart våren 2019. Tanken är att montera 82 kvadratmeter solpanel, som kan fästas mot plåtens falsar utan att ta hål i takbeklädnaden. Kostnaden beräknas till 300 000 kronor.

Solenergin kommer att ge ett välkommet tillskott till uppvärmningen som kostar cirka
200 000 per år.

– Men det handlar inte bara om en ekonomisk sak. Vi jobbar med en hållbarhetspolicy för all vår verksamhet, säger församlingens ordförande MajLis Morhed Hultvall.

– Vårt uppdrag som kristna är att bevara skapelsen och då bidra till att klimatförändringarna minskar. Vi är uppfyllda av att vi ska föra ett liv som värnar miljön, säger hon.

Kyrkans granne Paul Enlund, som har utsikt mot det omdiskuterade taket, tycker myndigheternas ovilja rimmar illa med alla klimatmål som har formulerats de senaste åren i bland annat Agenda 2030 och Parisavtalet.

– Jag tycker att överordnade direktiv borde silas ner i systemen. Annars blir det ju ett spel för galleriet. Som boende välkomnar jag idén, jag blir glad av att se solceller, säger Enlund.

Det är utmärkt att processen drivs vidare. Det är principiellt intressant eftersom det handlar om kulturellt bevarande kontra modern teknik. Agneta Blom Kommunfullmäktiges ordförande

Fakta: Tre avslag

Under året som gick har flera skrivelser gjorts från församlingsledningen. När kommunen sade nej överklagade man till Länsstyrelsen. Där blev det också nej, och då är Mark- och miljödomstolen nästa instans. Även där blev det avslag. Nu ligger ärendet hos Mark- och miljööverdomstolen.

Kerstin Schönström

0 Kommentarer
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Nyhet

Läs vidare