Klart att Räddningsmissionen övertar skola

Räddningsmissionen startar en ny skola i Römosseskolans lokaler. Elever och personal i den tidigare muslimska friskolan följer med in i den nya skolan. Foto: Adam Ihse

Römosseskolan i Göteborg blir nu Communityskolan Gårdsten. Målsättningen för Räddningsmissionen är att det ska bli en mer blandad skola.

Römosseskolan i stadsdelen Angered har varit en av de religiösa friskolor som fått hårdast kritik. Den tidigare rektorn dömdes nyligen för att ha förskingrat drygt 12 miljoner kronor, och Skolinspektionen har länge velat stänga skolan. Nu har myndigheten gett sitt godkännande till att Räddningsmissionen istället blir ny huvudman och startar Communityskolan Gårdsten i lokalerna. Räddningsmissionen övertar lärarkår och elever, och det mesta kommer att vara sig likt denna vårtermin tror direktor Emil Mattsson.

 Det kommer framförallt att märkas på längre sikt att Räddningsmissionen blivit huvudman. Men nu handlar det framförallt om att elever som levt med nedläggningshot i flera år ska känna igen sig istället för att det ska bli något helt nytt, säger han.

Skolan har haft en muslimsk profil

Det senaste året har Römosseskolan inte längre haft en muslimsk profil, men de flesta barn och många av lärarna är ändå muslimer.

 Det har varit en trygghet för muslimska familjer att sätta sina barn på skolan, säger han.

Räddningsmissionen kommer att arbeta för en breddning både av elevsammansättningen och lärarkåren.

 Jag tror att skolan kan bli känd för sin goda undervisning, och för dess studiero och lugn. Det är sådant som kommer locka föräldrar och elever. Och när vi söker lärare så kommer det på sikt också att bli en mer blandad lärarkår, säger Emil Mattson.

Han poängterar att det i Skolinspektionens senaste rapport inte rapporteras om några brister i undervisningen, utan att skolans problem har återfunnits på ledningsnivå.

 När vi träffat lärarna så har vi fått väldigt stor respekt för deras kunskap och otroliga engagemang för eleverna. Det är inte lärarnas fel att de hamnat i en sådan soppa, säger han.

Lärare tycker kritiken varit oförtjänt

En av lärarna som engagerat sig för skolan är Håkan Wittlåck. Han var fram tills nyligen idrottslärare på skolan, och han är glad över att den nu får leva vidare.

 Det betyder mycket för elever och föräldrar att Räddningsmissionen tar över. Jag känner inte till något om Räddningsmissionen men vet att de driver en skola sedan tidigare, så jag antar att det kommer att fungera bra.

Skolan i Angered kommer att heta Communityskolan Gårdsten. Sedan tidigare driver Räddningsmissionen en skola i Tynnered.

Han tycker att skolan i många delar oförtjänt hamnat i skottgluggen. Det är skolans lednings som felat, inte lärarna.

 När Skolinspektionen varit på skolan så fick vi bara höra positivt om skolan och verksamheten. Alla har inte gjort allting rätt tidigare, men då ska man få möjlighet att förbättra, inte att stänga allt, säger han.

Axel Darvik kommer att följa skolans utveckling

Den politiker som hårdast drivit en nerläggning av Römosseskolan är Axel Darvik, liberalt kommunalråd i Göteborg. Han är dock positiv till att Räddningsmissionen blir ny huvudman.

 Vad jag hört så gör Räddningsmissionen ett bra jobb i Tynnered, och om de kan göra det i Gårdsten också är det bra för eleverna, säger han till Sändaren.

Han tycker dock det är viktigt att det blir en förändring i skolans kultur.

 Det är väl en oro som jag har, att man tydligt måste stå upp får vår gemensamma värdegrund, och att det inte görs någon segregation utifrån religion eller kön på skolan.

Han kommer att följa utvecklingen på skolan noga.

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.