Kan ”Gröna kyrkor” visa vägen till ett hållbart liv?

”Förr ansågs inte minst träden vara viktiga. Varje träd kunde berätta om korsträdets hemlighet. Du hugger inte bara ner ett träd som du hållit en andakt med, ett träd som lärt dig något om Jesus”. Petra Carlsson under releasekvällen för boken En grönare kyrka. Foto: ALEXANDERPHOTO

En skrämmande skildring eller en tröstebok? Ja, boken, eller essäsamlingen, En grönare kyrka behandlar klimatkrisen på många olika nivåer.

Men trots olika infallsvinklar är textförfattarna överens. Kriserna vi brottas med i världen har också andliga dimensioner.

– Vi behöver få tillbaka en vördnad för naturen och för Gud, underströk teologen och prästen Petra Carlsson, under releasekvällen i S:t Peters kyrka, som arrangerades med Bilda Öst. Tillsammans med Lena Bergström, pastor och evangelist i Equmeniakyrkan, samt författaren Anita Goldman, deltog hon i ett samtal kring bokens tema; teologi för klimatnödläge.

Arvid Lizell stod för musik och sång och församlingens pastor Jenny Arnerlöf konstaterade inledningsvis att det momentum vi nu befinner oss i visserligen präglas av en stark oro men också av en växande medvenhet om den kris vi nu har.

Det gäller inte minst i kyrkorna, där den historiska kontexten kan visa vägen tillbaka till ett hållbart liv.

I dag måste vi lära oss avstå, och för det krävs förmodligen en helt ny världsordning.

I sitt kapitel skriver Petra Carlsson exempelvis hur baptistisk och metodistisk undervisning började betona skillnaden mellan naturen och Gud först i slutet av 1800-talet. Tidigare var naturen en självklar inspirationskälla och dessutom en integrerad del av andlighet och teologi.

Förtryckt andlighet

I sin djupt personliga betraktelse om morfar, Gud, fjället och samerna beskriver hon den andlighet som förtryckts och stängts in i kyrkor och bönehus.

– Förr ansågs inte minst träden vara viktiga. Varje träd kunde berätta om korsträdets hemlighet. Du hugger inte bara ner ett träd som du hållit en andakt med, ett träd som lärt dig något om Jesus.

Sedan dess har Gud fått flytta inomhus och ute i samhället har girighet och materialism skapat det klimatnödläge vi nu befinner oss i

Ett sådant nödläge utropades av Equmeniakyrkan 2021, som uppmanade till omställning, förändring och förvandling.

– Ett modigt beslut, enades ­paneldeltagarna om.

Föredragshållare under releasekvällen: från vänster Lena Bergström, Anita Goldman, Petra Carlsson.  Foto: Annika Ahlefelt

Många av skribenterna i boken uppmanar också till gemensam ekumenisk och ekologisk kamp. Att återvända till den vördnad för naturen, som idag främst bärs av urfolk, som samerna.

Väl underbyggd tro

Men det är ett dualistiskt förhållningssätt. Teologi handlar inte bara om ett behov av en väl underbyggd tro, utan också om att finna ett sätt att leva i världen, att få teorier och praktik att smälta samman, skriver de.

Men det är också viktigt att kunna vända sig inåt. Att bäras av bönen och våga gå på djupet, ner i mörkret.

Om det handlar Lena Bergströms text. Hon skriver att en grönare kyrkas andliga vägledning kan bestå i att våga sig längre in i bönens landskap, om att utforska liturgins möjligheter och att därigenom finna vägar till handling, och en djupare tillit.

– Samtidigt orkar man inte leva i den smärtan hela tiden. Man måste hålla det en bit ifrån sig, förklarade hon under release­kvällen.

– Men det är inte samma sak som att ge upp. Det har ingen av aktivisterna som är ute på gator och torg gjort, sade Lena Bergström, som varje vecka står på Mynttorget för att manifestera för klimatet. Och för att kontemplera.

Kontemplativa praktiker

Anita Goldman underströk också behovet av kontemplativa praktiker

– För det här nya läget kan vara förvirrande för oss som växte upp i en värld utan begränsningar. En värld där vårt största problem var att vi hade för mycket att välja på, suckade hon.

– I dag måste vi lära oss avstå, och för det krävs förmodligen en helt ny världsordning.

­­Men ”Att drastiskt minska resursanvändningen verkar inte ens finnas som alternativ i den partipolitiska verktygslådan,” skriver författaren och aktivisten Jonas Lundström i sitt avsnitt. Grön teknologi och så kallad hållbar utveckling tror han inte mycket på eftersom elbilar, höghastighetståg och fossilfri el kräver en enorm infrastruktur och genererar ­klimatförstörande utsläpp under uppbyggnadsfasen. Dessutom tenderar teknologiska effektiviseringar att öka produktionen och konsumtion, varnar han.

Docenten och lektorn Andreas Nordlander lyfter upp kritiken som delar av miljörörelsen ibland riktar mot kyrkan, nämligen den kristna traditionen som i grunden dualistisk, världsfrånvänd och eskapistisk.

Den här boken visar att det inte är så, som biträdande kyrkoledare Karin Wiborn skriver i ­förordet. ”En grönare kyrka är ett viktigt bidrag till den ekumeniska rörelsen rakt in i en av vår tids stora frågor.”

Fakta: Essäsamlingen

Titel: En grönare kyrka
– Teologi för klimatnödläge

Förlag: Libris.

Redaktörer: Lena Bergström. Petra Carlsson, Sune Fahlgren och Peter Halldorf.

Medverkande: Thomas Arentzen, Lena Bergström, Petra Carlsson, Jenny Dobers, Leander Franke, Simone Kotva, Jonas Lundström, Andreas Nordlander, Lisa Strand, Marie Tonkin, med flera.

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.