Nyhet

Ingen uppgörelse om asylpolitiken i Europa

Pessimismen är stor om möjligheterna till att nå en uppgörelse om EU:s asylpolitik när ländernas migrationsministrar möts i Luxemburg i dag. Den överenskommelse som utlovats till slutet av juni verkar nu allt mer osannolik

- Vi är i allra högsta grad medvetna om att det ser dystert ut. Däremot att understryka värdet av att vi har en omfördelning och ett gemensamt system i EU — där finns det ju ändå ett flertal, en klar majoritet av medlemsländerna, som tycker att det är viktigt, säger Sveriges Heléne Fritzon (S) på väg in till mötet.

Om ingen lösning kan nås varken nu eller när stats- och regeringscheferna samlas i slutet av juni bollas frågan vidare till Österrikes tid som ordförandeland i EU från och med första juli. Fritzon vill dock inte spekulera i eventuella andra lösningar.

- Det är omöjligt att börja spekulera i vad som händer om vi inte klarar en kompromiss. Det som vi och jag kommer att peka på i dag är att om vi inte klarar detta så äventyrar vi till exempel Schengen-samarbetet och andra viktiga samarbeten på Europanivå, säger migrationsministern i Luxemburg./TT

 

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar