Inga anmälda sexskandaler inom Diakonia

Efter sex-skandalen inom den brittiska hjälporganisationen Oxfam har flera fall av sexuella övergrepp inom olika bistånds- och hjälporganisationer i dagarna avslöjats. För Equmeniakyrkans biståndsorganisation Diakonia finns inga sexuella ärenden registrerade.

-Diakonia har inga ärenden registrerade gällande sexuella utnyttjanden, sexköp eller trakasserier. Vi började registrera ärenden och klagomål i CRM (Complaints and Responce Mechanism) 2013 berättar  Diakonias pressekreterare Esther Flores Sedman. 

Inte heller inom Svenska kyrkans internationella arbete har man vidtagit åtgärder gällande sexuella tjänster.

-Svenska kyrkans internationella arbete har inte anmält eller vidtagit andra åtgärder mot anställda för att de utnyttjat lokalbefolkning sexuellt. Inte heller Action by Churches Together har anmält någon av sina anställda uppger Acts kansli i Genève, säger Stefan Håkansson, informatör på kyrkokansliet i Uppsala.

Diakonia har en rad riktlinjer kring hur de anställda ska bedriva sitt arbete.  Något som fanns innan nyheten om Oxfam.

-Våra guidelines, riktlinjer och processer fanns på plats före nyheten om Oxfam, och är bl.a. kopplade till krav vid certifieringar som Core Humanitarian Standards. Dem har vi för att förebygga sexuellt utnyttjande och alla former av sexuella övergrepp, liksom trakasserier och maktmissbruk. När personal anställs eller kontrakteras går vi igenom våra regler och både anställda, kontrakterade och samarbetsorganisationer skriver under vår uppförandekod.

Diakonia har nyligen tagit fram en policy för att skydda barn (Child Safeguarding Policy ) som de anställda ska utbildas i. Den ingår i dokumentsamlingen som utgör organisationens uppförandekod

- Vi har nyligen tagit fram en Child Safeguarding Policy och har planerat att rulla ut ett utbildningspaket för alla våra anställda när det gäller det. Vi går igenom riktlinjer och guidelines när vi anställer eller kontrakterar, och uppförandekod skrivs under av såväl anställda som uppdragstagare och representanter för organisationen.

Om en anmälan kommer finns rutiner för hur den ska utredas och hur offer, anmälare och anmälda ska skyddas, tills man beslutat om åtgärder.

-Anmälan kommer in till huvudkontoret via de kanaler de har för rapportering (se CRM-policy). Man beslutar om utredning och den kan komma att göras av särskilda experter, beroende av vad som hänt. Utredning sker så skyndsamt som möjligt. Behov av åtgärder för att skydda överlevande, anhöriga, whistleblower etc. analyseras. Det samma görs också för den som är anklagad.

Sedan tar ledningsgruppen över och beslutar i fallet. Om den anklagade begått brott mot uppförandekoden kan åtgärderna leda till avsked. I fall, då det rör sig om ett lagbrott görs polisanmälan, säger Esther Flores Sedman.

-Diakonia är så transparent som möjligt rörande sådana här fall. Hänsyn måste dock tas till de utsatta i första hand.  Anmälan kan alltid göras anonymt via vår hemsida.

Biståndsarbetare som köpt sex i de miljöer de är satta att arbeta i är väldigt olyckligt och det ska inte få fortgå

-Det är förbjudet, det finns en maktobalans mellan biståndsarbetare och de människor som vi ska hjälpa. De utsatta och drabbade ska inte drabbas ytterligare, inte på fritiden, det är alla medvetna om och alla måste ställa upp på det, både Svenska kyrkans internationella arbete, alla inom Act-alliansen ( Action by Churches Together ) och våra samarbetesorganisationer

Risken finns alltid att fallen kommer återupprepas och då blir det extra viktigt att visa att det är absolut nolltolerans till det.

-Vi har ett system för att hantera det. Vi gör allt vi kan för att få människor att förstå att det finns nolltolerans. Och för säkerhets skull har vi rapporteringsfunktionen också, men risken finns alltid för överträdelser.

För Diakonia måste den drabbades säkerhet sättas främst och aktivt tala om nolltoleransen mot sexuella utnyttjanden inom hjälp- och biståndsorganisationerna

-Vår verksamhet är viktig, den förändrar situationen för människor i utsatthet, så vi vill kunna genomföra den. Vi måste belysa nolltoleransen, prata med våra andra partners inom samma verksamhet. Vi har ett system för att hantera frågan.

Faktaruta

De här utgör några av de juridiskt bindande riktlinjerna som Diakonia arbetar utefter

CRM Policy ( Complaints and Responce Mechanism )

Den här policyn reglerar Diakonias incident och klagomålshantering. Där står hur man bär sig åt för att anmäla något till oss. Den beskriver också hur ärenden hanteras. Diakonia undersöker och utreder även anonyma anmälningar t.ex.

Child Safeguarding Policy

Hanterar hur Diakonia ska se till att vår verksamhet inte på något sätt utsätter barn (tom 18 års ålder) för risker eller fara. Även om vi inte i första hand är en barnrättighetsorganisation finns barn med i de sammanhang och kontext där vi och våra sammarbetsorganisationer arbetar. Detta dokument ligger i linje med Core Humanitarian Standards.

Innehåller regler för hur verksamheten ska vara organiserad så att barn inte utsätts för risker och fara, samt också att anställda och alla övriga grupper som på ett eller annat vis representerar Diakonia (se ovan) har skyldighet att rapportera till oss om t.ex. misstankar om övergrepp eller där det finns risker för att det kan hända.

Code of Conduct ( Uppförandekod )

Policys och styrdokument som Diakonia har för att förebygga sexuellt utnyttjande och alla former av sexuella övergrepp, samt alla former av trakasserier och maktmissbruk etc. Denna skrivs under av samtliga anställda. Den gås igenom vid personalintroduktion i samtliga regioner. Den reglerar både vad man ska göra som anställd, vad man är skyldig att göra och vad man inte får göra som anställd.

Samma Code of Conduct skrivs också under av andra kategorier av människor då de på ett eller annat sätt gör uppdrag för Diakonia eller på annat sätt representerar organisationen. Exempel: konsulter, styrelsemedlemmar, volontärer, aktivister, församlingsmedlemmar, etc.

 

 

Kristoffer Morén

Aleksandra Stålfors

Taggar:

Bistånd

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.