Ideella drabbas av Reepalus tak

I höstas presenterade Ilmar Reepalu (S) utredningen Ordning och reda i välfärden vilken genast fick kritik av näringslivet. Flera intresseorganisationer menade att utredningen borde begravas. Nu sågar den ideella sektorn förslaget om begränsade vinster eftersom utredningens förslag ser ut att bli betydligt mer långtgående än vad som tidigare varit känt.

Den idéburna sektorn kännetecknas av att överskotten återinvesteras i den egna verksamheten, men Ilmar Reepalu föreslår att även deras överskott måste hålla sig under taket, som är beräknat på bolagens operativa kapital. De som inte äger sina fastigheter, och därmed har lågt operativt kapital, får heller inte göra något överskott.

– Jag levde länge i tron att den idéburna sektorn inte skulle påverkas av utredningsförslagen. Men tyvärr visade det sig att även våra medlemsorganisationer drabbas av kraven på vinsttak, vilket vi är mycket kritiska till, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare i Famna.

Av Famnas 61 medlemsorganisationer skulle 27 drabbas av utredningens förslag om vinsttak. Ulrika Stuart Hamilton menar att det är nödvändigt för alla organisationer att göra en vinst för att kunna utveckla verksamheten och ha en buffert när vinsten uteblir eller minskar.

Förslagen går tvärt emot regeringens uttalade ambition att stärka den ideella sektorn, menar hon. Inom den idéburna sektorn finns inga aktörer som delar ut vinster till externa ägare och borde därför undantas från vinstregleringen.

Famna filar just nu på ett remissvar som ska vara inlämnat 24 februari, där man påtalar ytterligare förslag som slår mot civilsamhällets organisationer. Utredningen föreslår bland annat att de verksamheter som tar emot offentliga medel måste drivas som separata juridiska personer.

– Det ställer till det för många av våra medlemsorganisationer som har en blandverksamhet där man både tar emot offentliga medel och har inkomst av egen verksamhet, insamlingar eller gåvor. Förslaget går emot regeringens tidigare ambitioner om att civilsamhället ska vara självständigt, säger Ulrika Stuart Hamilton.

Haig Damirijan, ordförande i Edsätrahemmet som är ett vård- och omsorgsboende, menar att det inte borde straffa sig att göra ett ekonomiskt överskott. Edsätra drivs av en ideell förening och äger sina fastigheter och klarar sig därför undan förslaget om vinsttak även på vinster.

– Det är självklart att även en ideell förening måste göra en vinst för att kunna investera i exempelvis underhåll av fastigheterna. För vår del är det största problemet att det inte finns någon möjlighet för oss att expandera. Vi har inga ekonomiska muskler när ett hem är till försäljning.

Ilmar Reepalu säger i Dagens Industri att ideella aktörer har mindre behov av överskott än andra och att det finns enkla sätt att öka sitt operativa kapital och därmed få rätt att ha högre marginaler. Det är bara att ta ett banklån och sätta in pengarna i kassan som då blir en del av det operativa kapitalet.

– Det låter enkelt, men jag skulle vilja se den bank som lånar ut pengar om låntagaren inte har någon säkerhet i exempelvis en fastighet, säger Haig Damirjian.

 

 

 

 

 

Christina Larsson

christina.larsson@sandaren.se

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Thorsten Schütte
"Det är bara att ta ett banklån och sätta in pengarna i kassan som då blir en del av det operativa kapitalet." Men hallå där, ska man betala ränta och ytterligare bidra till skuldbubblan - det låter ju inte klokt. Det måste finnas bättre sätt att låta den ideella sektorn slippa undan ett vinsttak som här uppenbart slår fel.
Torgny Rabe
Ingenting att oroa sig över, hans förslag kommer inte att gå igenom i riksdagen. Vad som är anmärkningsvärt är att han som en av nuvarande "tokvänsterns" främsta företrädare fick uppdraget. Jämför hans att uttalande om att judar sig själva att skylla om de förföljs. Mvh, Torgny Rabe