Nyhet

Hot och förtryck ökar mot miljöaktivister

Att engagera sig för miljön är i många länder förenat med livsfara. Fattiga människor tvingas till detta när företag vill komma åt naturresurser som behövs till vår konsumtion. Miljöorganisationer i Sverige hoppas att fler ska vilja göra motstånd här på hemmaplan, även om det kan bli obekvämt.

Att informera om giftiga kemikalier, att protestera när familjen tvångförflyttas, att samla folk till gemensam aktion mot att skogen man lever av skövlas. Det är sådant som kan leda till hot, våld, arrestering och mord. Inte här i Sverige, men i många länder där det är brist på demokrati och de mänskliga rättigheterna inte respekteras.

Hur situationen ser ut är analyserat och tydligt beskrivet i ”Miljöförsvarare under attack”, en ny rapport från Naturskyddsföreningen. Författare är Victor Åström, ledningsstrateg för globala utvecklingsfrågor på organisationen. Han säger att det ökande våldet mot människor som försvarar sin närmiljö har två huvudsakliga orsaker: De senaste tio årens demokratiska tillbakagång som minskar utrymmet för civilsamhället, och ökad privat konsumtion som föranleder en enorm ökning av uttag av naturresurser.

– När företag exploaterar mark där människor lever, och är dåliga på att involvera dessa, uppstår konflikter. Vanliga bönder tvingas agera, konstaterar Victor Åström.

– Många blir också skrämda till tystnad, särskilt om familjen berörs kanske man inte törs göra motstånd. Samtidigt rapporterar organisationer som Amnesty att civilsamhället slår tillbaka allt mer, man ser att man måste samarbeta mot de här krafterna.

Victor Åström hoppas att rapporten ska öka engagemanget här, trots att problematiken går ut över vår egen bekvämlighet.

– Vi behöver se över vår konsumtion och investering av pengar. Det är så djävulskt att till synes små val som att köpa ny mobil kan ge konsekvensen att familjer tvingas flytta för att man ska få fram metallerna. Detta är ett försök att få världen att orka hantera den här frågan. Det är ju så hemskt att det är så här.

Johannes Widlund är ordförande i föreningen God Jord, som står på kristen grund, och som bildades för två år sedan. Han tycker att man kan dra vissa paralleller mellan miljökampen, missionen och martyrskapet.

– Det finns helt enkelt en risk med att engagera sig för miljöfrågor, säger han och nämner Filippinerna och Brasilien som ligger högt i statistiken över mord på miljöaktivister.

Men även på nära håll kan det kosta på.

– Folk härifrån åker till tyska kolgruvor för att protestera, och de förväntar sig att de kan bli arresterade. Jag räknar själv med att det säkert någon gång kommer att hända, säger han.

I begreppet mission vill Johannes Widlund inkludera förvaltarskapet, att värna om vår jord och människorna. Men han har upplevt att det inte är självklart att alla tänker likadant.

– Det finns en retorik som framställer troende som brinner för miljöfrågorna som en sämre form av kristna. Vissa försöker få det att framstå som att man kommer med villoläror. Att man tillber det skapade istället för skaparen.

– Så visst sätter man sig i någon form av position när man väljer att engagera sig, även om det inte går att jämföra med dem som är verkligt utsatta, säger han.

Fotnot: Rapporten Miljöförsvarare under attack finns att läsa på www.naturskyddsforeningen.se

Detta är ett försök att få världen att orka hantera den här frågan. Det är ju så hemskt att det är så här.

Fakta:

Kerstin Schönström

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare