Hopp om fortsättning på lyckat läsarprojekt

Gustaf Björkman med bokstapeln som lästs igenom. Foto: Privat

Bokcirkeln Equmeniakyrkan läser, som startades i början av året, har nu nått halvtid.

– Det har varit jätteroligt. Jag har fått många glada tillrop om det här, säger Gustaf Björkman, som tillsammans med Elisabeth Lindgren och Alf Rikner ingår i arbetsgruppen som är ansvarig för projektet.

Han är alltså fylld av entusiasm över cirkeln så långt och menar att den stora fördelen är att människor nu kan mötas kors och tvärs över landet i sina cirklar.

– Många känner väl till varandra från tidigare, men inte på det här sättet.

– Det här kom så rätt i tiden. Det blev ett enkelt sätt att knyta samman alla medarbetare när man inte kunnat träffas under pandemin, säger Elisabeth Lindgren.

Och intresset har varit stort. Tvåhundra deltagare fördelade på 29 grupper, med 7 till 8 deltagare i varje.

– Om man jämför med en vanlig fortbildning när det som bäst kommer sammanlagt 100 deltagare, är det såklart jättekul. Det har nog berott både på tillgängligheten och ett uppdämt behov av att göra någonting av den här pandemipausen, säger Elisabeth Lindgren.

– Nu är vi ungefär 200, som vi hoppats på, och förmodligen kunde det varit ännu fler. Vi har utvärderat lite grann, och förstått att många av dem som inte anmälde sig ångrat sig nu. Men vi kan ju se om det blir någon fortsättning. Det får vi koll på under Vinterkonferensen, när vi ”går i mål”, tillägger Gustaf Björkman.

Upplägget är en bok per kvartal, med en lite längre läsperiod under sommaren, då det också blir en bonusbok.

– Man kan vara med även om man inte hunnit läsa boken. Vi läser tillsammans. Hittills har vi haft väldigt få avhopp. De flesta följer med, berättar Elisabeth Lindgren.

Normalt träffas man vid två tillfällen per bok, men det finns cirklar som har fler möten. I början av perioden läggs också filmade intervjuer med bokens författare upp, det ger en introduktion till både bok och författare.

– Det är viktigt att det görs hemma hos författaren, så att läsarna får en känsla för vilka de är. Vi talar om varför de skrivit boken, vad som var tanken, och så vidare, berättar Gustaf Björkman.

Under läseperioden hålls också storzoommöte då författaren intervjuas och besvarar frågor i realtid.

– Det spelar vi in också, så de som inte har möjlighet att vara med just då, kan titta på utskicket i efterhand.

Det är ett ambitiöst upplägg, men Gustaf Björkman säger att jämfört med vanlig fortbildning, då deltagarna ska ta sig till en och samma ort, så innebär det här upplägget att mycket färre timmar går åt till resor och kringarrangemang.

Böckerna som lästs berör främst teologi och ledarskap. För sommarkvartalet är det Pekka Mellergårds Jag tror för att förstå med Joel Halldorfs Gud – Jakten som bonusbok.

– När vi valde ut böckerna så ville vi att de skulle vara nyskrivet och aktuellt. Då riskerade vi inte att så många hade läst dem. De skulle också vara teologiskt intressanta och hålla viss kvalitet, säger Gustaf Björkman.

Hur det blir med intervjun till den sista boken, Jack, av den amerikanska författaren Marilynn Robinson är mer oklart. Gustaf Björkman har varit i kontakt med hennes förlag, men ännu inte fått svar.

– Kanske får vi nöja oss med en Robinsonkännare, vi får se.

Det är styrgruppen för Equmeniakyrkans kompetensutvecklingsprogram, KUP, som arbetat fram konceptet Equmeniakyrkan läser, tillsammans med THS och Bromma Folkhögskola. En ersättning för ordinarie program som ligger nere under coronapandemin. Men en satsning som ger erfarenheter att använda in i KUP 22-23.

De här bokcirklarna vänder sig till anställda, till pastorer och diakoner. Men det finns möjligheter också för andra att läsa boken och dela erfarenheter. Bildas bokcirklar Vi läser erbjuder samma koncept under samma tid. Satsningen med läsecirklar har hållits ihop av lokala samtalsledare.

– Det blev litet nytt, vi tillsatte inte ledarna, här byggde det på vad gruppen ville, och det var många som anmälde sig frivilligt, berättar Elisabeth Lindgren.

– Det här är ett koncept vi vill utveckla, för det finns otroligt mycket kompetens i våra församlingar. Det visste vi innan också, men det har inte riktigt fått komma fram.

Om det blir någon fortsättning? Ja, det har uttryckts sådana önskemål och Gustaf Björkman hoppas på det, också.

– Det finns en önskan att läsa tillsammans som kyrka. Det har pandemin bidragit med att förtydliga. Vi kommer att fortsätta arbetet att bli en läsande kyrka.

Fakta:

Annika Ahlefelt

annika.ahlefelt@sandaren.se
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.