Nyhet

#Hjärtavärlden" vill lyfta globala valfrågor

51 organisationer ur civilsamhället har ställt sig bakom ett gemensamt valmanifest för att tvinga upp de globala frågorna på dagordningen i valrörelsen.

Svensken i gemen är mer intresserade av globala frågor än vad som avspeglar sig i den politiska debatten. Det visar den Sifo-undersökning som paraplyorganisationen Concord låtit genomföra. Där svarar åtta av tio att man vill att politiker ska diskutera mänskliga rättigheter, miljö och klimat i årets valrörelse. Sju av tio vill att politiker i Sverige ska ta hänsyn till hur deras beslut påverkar människor i andra länder.

Mot den bakgrunden kräver nu de 51 organisationerna bland annat en human migrationspolitisk, minskade klimatutsläpp och hållbar utveckling. Valmanifestet innehåller också flera krav på utvecklingspolitiken efter valet. Bland annat kräver man att politikerna ska stå upp för rätten att organisera sig, att de ska föra en politik för hållbar och rättvis utveckling och verka för att minska klimatutsläppen.

Valmanifestet ”hjärta världen” kommer att finnas som hemsida och spridas i sociala medier under #hjärtavärlden”.

Bland de organisationer som undertecknat manifestet finns bland andra Diakonia, Erikshjälpen, Kristna Fredsrörelsen, Caritas Sverige, Life&Peace Institute, Rädda Barnen, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska Missionsrådet och Sveriges kristna råd.

 

  • 1 Kommentar

  • Lägg till ny kommentar
  • Thomas Kärrlander

    Undra om de nämner slut på all oändliga krig drivna av US/Europa?