Nyhet

Hem och kyrka behöver samverka

Hur ska kyrkan och hemmen samverka för barnens bästa?

Hur ska man dela sin tro med barn och ungdomar och vilka utmaningar gäller i olika åldrar?

Det är några av de frågor som tagits upp under den gånga helgen, då den ekumeniska barnledarkonferensen ”Jesus till barnen” arrangerades i Livets ords lokaler i Uppsala.

– Barnledarkonferensen är en ekumenisk satsning för barnledare i Sverige, berättar Magnus Sternegård, biträdande generalsekreterare och barn- och ungdomskoordinator i Equmenia och en av dem som ledde konferensen.

– Vi vill ge Jesus till barnen och konferensen handlar om hur det ska uppnås. Till exempel lyfter vi fram hur viktigt det är att kyrkan samarbetar med familjerna och hemmen.

Cirka 850 barnledare deltog i undervisning, lyssnade på föredrag och utbytte erfarenheter från fredag till söndag. En programpunkt stod Magnus Sternegård själv för och han talade på temat ”Led med ditt liv.”

– Vi som är barnledare kan ge vidare av det som vi har fått, säger han. Först tar man emot i sitt liv och sedan ger man vidare. Men det måste ske med respekt.

– Som ledare kommer vi likt Jesus, och knackar på försiktigt för att nå fram till barnets hjärta. Men det får inte upplevas som ett tvång.

Konferensen hade även flera internationella gäster, bland annat Terry Scaletti, pastor i baptistkyrkan Ocean View i South Carolina. Han har över 20 års erfarenhet av arbete med familj och församling. Och den inspirerande föreläsning han höll på lördagsförmiddagen hade rubriken ”Church and families working together”. Bland annat handlade det om hur man ska tänka för att binda samman kyrka och familj.

– Vi får absolut inte förlora hoppet inför hem där föräldrarna inte tror på Gud, framhöll Scaletti. Det finns ju någon som kan ändra på det och det är Jesus.

Föredraget blev sedan en genomgång av sex saker som varje barn behöver, från småbarnsåren till de sena tonåren, nämligen kärlek, berättelser, arbete, ord, humor och till sist sammanhang.

– Barnen behöver ett sammanhang och det kan finnas i kyrkan, sade Scaletti. Det är en myt att tonåringar inte behöver sin familj eller sin församling.

– Om inte vi ger dem en moralisk kompass så kommer någon annan att göra det, TV, media, filmer, andra människor. Kyrkan måste stiga fram och ta det ansvaret.

Efter föredraget blev det ett kortare panelsamtal med reflektioner, där bland annat Åke Samuelsson, Pingstkyrkan i Alingsås, konstaterade:

– Tonåringar vill verkligen lyssna på oss om vi berättar om våra egna liv. Och som förälder vill man kanske inte berätta att man gjort dåliga saker, men det är sånt som mina barn vill höra. Då blir det möjlighet till ett verkligt möte.

– Du som är förälder får ge tron vidare till dina barn, sade Maria Furusand, Folkungakyrkan i Stockholm, som också deltog i panelsamtalet. Det är tillåtet.

Konferensen, som nu hölls för fjärde gången, arrangerades av ett nätverk där flera samfund ingår, bland andra Adventistsamfundet, Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén, Livets ord, Pingst ung och Equmenia.

– För Equmenia var det naturligt att vara med, säger Magnus Sternegård. Nätverket startade för att ge Jesus till barnen och vi vill vara en del av det. Vi som är med tar alla med det bästa från våra sammanhang.

– Vi är verkligen glada att det är så många som kommer. Det går fantastiskt bra och vi har god och relevant undervisning.

Mats Bjurbom

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare