Hassan tvingades redogöra för protestantismen

När konvertiten Hassan Rezaeis ärende prövades i Migrationsdomstolen ställdes inte en enda fråga om hans kristna tro. Istället ombads han redogöra för olika riktningar inom protestantismen. – Det är häpnadsväckande, säger pastor Bengt Sandqvist som engagerat sig i Hassans fall.

Hassan, som är från Iran, kom till Sverige 2015. Han bor i Västerås där han konverterat till kristen tro. Hassan deltar i gudstjänstgemenskapen och har döpts i Ansgarskyrkan och går på bibelstudier på persiska i Svenska kyrkan.  Det har fått Migrationsverket att reagera. I sitt utlåtande skriver man att det är ”märkligt att han rör sig mellan olika kyrkor”.

– Jag kan inte förstå att man tycker det är märkligt. Tvärtom visar det på att Hassan är angelägen att lära mer om kristen tro. Vi har lärt känna honom och sett hans genuina tro, men den tar inte Migrationsdomstolen hänsyn till, säger Bengt Sandqvist.

Under förhöret ombads Hassan att redogöra för Equmeniakyrkans syn på kristendomen. Det är det få i Ansgarskyrkan som kan, enligt Bengt Sandqvist som är pastor i församlingen. Han reagerar starkt på att Hassan inte fick några specifika frågor om sin kristna tro vid förhöret.

I sin första asylansökan, som prövats av Migrationsverket, angav Hassan inte konversion som ett skäl för asyl.  När nu Migrationsdomstolen prövade myndighetens avslag tog man upp konverteringen, men frågade inte om hans tro utan enbart perifera frågor, enligt Bengt Sandqvist. I Migrationsverkets egna riktlinjer sägs att processen i skiftet från en övertygelse till en annan, är viktig i bedömningen av en konversion.

Hassan själv är besviken över att myndigheterna inte tror på att han är en genuin kristen och att han kommer att leva som en kristen om han tvingas återvända.

– Jag har lämnat islam och kommer att fortsätta vara en kristen oavsett vilket land jag lever i. Jag har sett många dö i Iran och tvingas jag återvända dit kommer jag att bli en av dem, säger han.

I våras lovade Migrationsverket att det skulle vara slut på ”husförhörsliknande” frågor i asylprocessen efter påtryckningar från bland annat Sveriges Kristna råd. Men fortfarande får SKR då och då rapporter om liknande fall som Hassans.

Björn Cedersjö, direktor i SKR, säger att det är lika oacceptabelt varje gång. Varje asylsökande har rätt till en rättssäker prövning. När det gäller konvertiter är det, enligt Migrationsverkets riktlinjer, processen och skiftet från en övertygelse till en annan som är det viktigaste, inte vad man kan om Bibeln. Att behöva besvara perifera frågor som den om olika inriktningar inom protestantismen tycker han är mycket anmärkningsvärt.

– Eftersom jag inte har läst domslutet när det gäller Hassan så kan jag inte kommentera hans fall mer ingående. Men att inte kunna redogöra för olika protestantiska kyrkors olikheter kan dock aldrig räcka som skäl för avslag, säger han.

SKR har tidigare utbildat Migrationsverkets handläggare i frågor om tro och religion. Det var tänkt att detta skulle fortsätta eftersom Migrationsverket har nyanställt många handläggare sedan första utbildningsomgången, men nu har den satts på vänt eftersom myndigheten under hösten gjort en intern utredning om olika domslut.

– Vi har däremot mött handläggare och domare i Migrationsdomstolarna vid utbildningsdagar där vi gått igenom den här typen av fall för att få ett bättre underlag, både när det gäller religiös och sexuell förföljelse. Det har varit givande dagar som jag tror är viktiga för dem som fortsatt ska fatta beslut om människors öden, säger Björn Cedersjö.

FOTNOT: I samband med söndagens adventsgudstjänst i Ansgarskyrkan undertecknade 143 medlemmar ett intyg där de bestyrker att Hassan är en del av församlingsgemenskapen och hans tro är genuin. Församlingens ordförande Birgitta Nilsson,  tidigare kommunalråd i Västerås samt mångårig ledamot i Utlänningsnämnden, har skrivit en inlaga där hon reagerar på bristerna i Hassans asylärende.

 

Taggar:

Migration

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.