Nyhet

Här kan du läsa Konvertitutredningen

Rapporten på 57 sidor finns fysiskt i en begränsad upplaga, men kan laddas ner digitalt på Pingst Integrations hemsida. Foto: Liisa Mendelin

Frikyrkornas utredning visar på stora brister i Migrationsverkets hantering av afghanska konvertiter. Nämndemännens politiska färg spelar stor roll, liksom var i Sverige ärendet handläggs. Utredarna kräver nu att politikerna stoppar utvisningarna av konvertiter.

Klicka här för att ladda ner och läsa Konvertitutredningen i sin helhet (på Pingst Integrations hemsida).

Totalt omfattar studien 619 afghanska medborgare som konverterat till kristendomen och sökt asyl i Sverige 2015-2018. Det är totalt 76 församlingar från 64 orter som skickat in asylhandlingar, i ett samarbete mellan Pingst, Equmeniakyrkan, Evangeliska frikyrkan, Svenska Alliansmissionen samt Adventistsamfundet.

21 församlingar i Equmeniakyrkan har bidragit med handlingar som berör 75 konvertiter.

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Läs vidare