”Här är ett sammanhang som vi kan känna igen oss i”

Lasse Svensson och Emma Gunnarsson
Equmeniakyrkans kyrkoledare Lasse Svensson och Equmenias Emma Gunnarsson trivs i den ekumeniska miljön som Kyrkornas världsråd utgör. Foto: Jonatan Sverker

Antirasism, klimatfrågan och fred i Mellanöstern.

När 4 000 kristna möts i Kyrkornas världsråds generalförsamling i Tyskland är det med en vilja att förändra världen.

Trots att det hunnit bli september ligger högsommarvärmen kvar över Karlsruhe i sydvästra Tyskland. Under platanerna på konferensområdet sitter människor från hela världen vid borden, de pratar och skrattar.

Det är Kyrkornas världsråds generalförsamling som pågår, den första sedan Busans i Sydkorea 2013, och hit till Karlsruhe har det kommit närmare 4 000 deltagare för att samtala, fira gudstjänst och fatta beslut som kan få konsekvenser för stora delar av kristenheten.

Gläds över mötena

Från Equmeniakyrkan finns kyrkoledare Lasse Svensson och Emma Gunnarsson på plats som delegater. De gläds över mötena med andra kristna.

– Det ges väldigt mycket tid till att umgås och bygga relationer, säger Emma Gunnarsson.

Hon deltog tillsammans med flera andra från Equmenia i en förkonferens till generalförsamlingen som var inriktad på unga.

– Det som var tydligt var hur lika men också olika vi är. Vi som var där delade alla erfarenheten av att vara ung i kyrkan, och allt vad det innebär. Samtidigt är vi olika, det är inte så att det bara finns en ung röst i kyrkan, säger hon.

Tillhör de yngre delegaterna

I själva generalförsamlingen tillhör hon de yngre delegaterna. Hon är också nominerad till en plats i Kyrkornas världsråds centralkommitté för den kommande mandatperioden, men vid denna tidnings pressläggning var det inte klart om hon skulle väljas.

– Man märker att alla kyrkor brottas med föryngringen. De vill egentligen ha 25 procent unga i centralkommittén, men när generalförsamlingen startade var det bara nio procent unga som var nominerade, säger hon.

Processerna inte självklara

Under generalförsamlingen sker arbetet på flera plan. Delegaterna möts för förhandlingar i plenum, men andra viktiga programpunkter är de organiserade samtal som förs om bland annat sexualitet, klimat och mission. Generalförsamlingen fattar beslut som påverkar hur Kyrkornas världsråd ska arbeta den kommande perioden fram till nästa generalförsamling, men gör också uttalanden och tar emot rapporter från samtalsgrupperna. Inte ens för Lasse Svensson och Emma Gunnarsson är processerna alltid självklara.

– När man är så här många som ska säga något så kan det ta en bra stund att komma fram till beslut. Ibland har piken varit mot Kyrkornas världsråd att besluten inte blir tydliga, men det återstår att se, säger Lasse Svensson.

Kommer då en vanlig medlem i Equmeniakyrkan att märka av generalförsamlingen i Karlsruhe? Lasse Svensson tror det, om inte direkt så mer indirekt. Här i generalförsamlingen finns en liknande vilja till ekumenik som driver Equmeniakyrkan.

– Den ekumeniska rörelsen är en tydlig hemmahamn för oss. Det här är ett sammanhang som vi kan känna igen oss i, och spänna oss mot. Både som enskilda kristna men även som församling kan det ge oss anledning att fundera kring hur vi hör hemma i den här världsvida gemenskapen, säger han.

Enhet och ekumenik

Ett av de viktigaste besluten under generalförsamlingen handlar just om enhet och ekumenik. Det enhetsdokument som ska antas handlar om själva kärnan i det ekumeniska arbetet. Sofia Camnerin, som är avgående ledamot i centralkommittén, tycker att texten som tagits fram av denna generalförsamling är särskilt angelägen. Dokumentet kommer antagligen att översättas till svenska, och hon tror att det kommer att påverka arbetet inom Sveriges kristna råd, där hon är generalsekreterare.

– Det är otroligt starkt och vackert, och annorlunda formulerat. Det är präglat av att vi befinner oss precis efter en pandemi, mitt uppe i ett krig, och i ett avgörande läge. Vilken är då vår kallelse och är innehållet i den enhet vi hela tiden pratar om. Jo, det är kärlek, säger hon.

Sofia Camnerin tycker att många frågor kommer nära under generalförsamlingen. Klimatkrisen och hungersnöden är sådant som faktiskt berör människor.

– När vi pratar om en fråga i stora plenum så kan någon från Oceanien säga att så här mycket har vattnet på vår ö redan ­stigit. I den hemgrupp vi har är en ­biskop från Sydsudan med, som kan berätta om torkan och den akuta hungersnöden, säger hon.

 

 

Fakta: Fyra besökare svarar om generalförsamlingen:

1. Hur tycker du att generalförsamingen har varit?

2. Varför är det viktigt att kyrkorna möts så här?

 

Alula Lemma

Alula Lemma, Etiopiska ortodoxa kyrkan

1 – För mig är det första gången jag är på något liknande, och det har varit väldigt trevligt att möta människor från så många olika kyrkor, och dela våra erfarenheter. Jag har mött finska ortodoxa, jag ­visste inte ens att det fanns ortodoxa i Finland? Jag lär mig mycket.

2 – Min kyrka är väldigt traditionell och konservativ. Jag kommer ta med mig hem att det är något väldigt gott i att be och lovsjunga tillsammans med andra, och att ta upp frågor som klimatförändringar. Världen står inför stora utmaningar, och när vi kyrkor kommer samman, ber och studerar Bibeln, så kan vi komma med svar.

 

Samantha MillerSamantha Miller, United Church of Canada

1– Det som påverkat mig mest är samtalen om urbefolkning och kristendomen. Generellt så har fokus alltid varit teologi genom en kristen lins, men här finns utrymme för att också inkludera urbefolkningarnas perspektiv på ett mer naturligt sätt. Det kristna är kvar, men det är mindre strikt.

2– Det här var verkligen på tiden att träffas, det är när vi möts så här som det blir samtal, ärliga samtal även om det som vi inte är överens kring.

 

Shou-Hui ChungShou-Hui Chung, Berliner ­Missionswerk

1– Jag kommer från Taiwan, men arbetar i Berlin. Där möter jag kineser från många håll i världen. Jag har kommit hit för jag vill lära mer om försoning, det är en väldigt aktuell fråga för oss. Hur kan vi älska varandra även när vi inte är överens? Hur kan vi ha dialog?

2– Det är viktigt, för vi är alla en del av Kristi kropp, och vi behöver stödja varandra.

 

Eunyoung ChoiEunyoung Choi, Korean Associations of Women Theologians

1– Jag kommer från Sydkorea, och är intresserad av feministteologi. Jag har gjort en del av den väv som satts upp här, som handlar om utsatthet. I Korea är kyrkorna mycket konservativa, det finns mycket som vi kan lära här.

2– Vi behöver lära oss hur vi som kyrkor kan stötta varandra.

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne

Söndagsservice