Nyhet

Han vet varför pastorn slutar

Dan Rosendahl har erfarenhet av att vara pastor från en flera frikyrkosamfund.

Omkring hälften av alla frikyrkopastorer slutar före sin pension. Varför? Dan Rosendahl – själv pastor – blev nyfiken. Nu har han disputerat i ämnet.

– Det kostar mycket när en pastor slutar. Både ekonomiskt, andligt och socialt, säger Dan Rosendahl som gjort en enkät med 424 pastorer (varav runt hälften i Equmeniakyrkan) och sedan djupintervjuat 19 av dem.

Han identifierade fyra olika huvudskäl till att pastorer slutar: Brist på självförtroende och motivation; arbetsbelastning; konflikter och rollsammanblandningar samt brist på tillfredställelse i jobbet och ”empatitrötthet” – man tömmer sig.

Det som överraskade mest var hur otydlighet från församlingarna kring vad pastorn egentligen ska syssla med ledde till problem.

– Många församlingar har inte formulerat vart man vill vara på väg. Då blir det problem. Pastorn kan dra åt ett håll som församlingen inte alls tänkt sig. Har man rinnsnuva löser man ju inte det genom att kapa näsan. Ibland tänker ändå församlingar så: gör vi oss av med pastorn fixar det sig.

Enligt Dan Rosendahl finns det församlingar som drömmer sig tillbaka. Men ingen pastor i världen kan vrida klockan tillbaka.

– Församlingarna måste fråga sig varför de finns till och vilket mål de har. När de vet det kan man också formulera en arbetsbeskrivning.

Rosendahl, dalmas och 64 år gammal, har själv ett långt förflutet som pastor (men har också varit väderkvarnsreparatör på prärien i Kansas, men även arbetat som lärare i Sverige).

Han började sin pastorsbana i Säffle baptistkyrka 1992. Det är också i detta samfund är ordinerad. Förutom hos baptisterna har han verkat i dåvarande Svenska Missionsförbundet, för Alliansmissionens ungdomsförbund samt i Svenska Frälsningsarmén. Det var fram till 2013. Alltså strax innan Svenska Frälsningsarmén lade ner sin verksamhet. Sedan sju år tillbaka kör han buss i Jönköping. Och trivs med det.

Att Dan Rosendahl själv haft erfarenheter av konflikter i frikyrkovärlden gjorde honom extra intresserad av ämnet.

Avhandlingen heter Causes,
Consequences and Cures of Role Stress Among Swedish Free-church Pastors och är framlagd vid Trinity College of the Bible and Trinity Theological Seminary i Evansville, Indiana. Universitet är ett fristående kristet, och det var anledningen till att Rosendahl ville lägga fram sin avhandling där.

Närmast kommer studien att presenteras vid en konferens i Zürich i början av september.

Avhandlingen finns att läsa på nätet under: www.svenskpastor.se

Fakta: Fakta

Erik Lindfeldt

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare