Nyhet 1

Gymnasielagen får grönt ljus

Den så kallade gymnasielagen får tillämpas. Det konstaterar Migrationsöverdomstolen i dag i två domar.

Lagen innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier och trädde i kraft den 1 juli 2018.

Migrationsöverdomstolen anser varken att "stadgad ordning" har åsidosatts eller att bestämmelsen om sänkt beviskrav strider mot aktuella EU-regler, skriver Migrationsöverdomstolen i ett pressmeddelande.

Gymnasielagen har bedömts beröra omkring 9 000 ensamkommande.

Lagen trädde i kraft den 1 juli och är tänkt att innebära att ensamkommande som fått avslag på sin asylansökan får en ny möjlighet om de inleder studier.

Den drevs fram av Miljöpartiet i regeringen med stöd från Vänsterpartiet och Centern.

Två av fyra migrationsdomstolar — Stockholm och Malmö — har dock underkänt lagstiftningen och vägrat att använda den. Migrationsdomstolen i Göteborg bad om EU-domstolens vägledning.

En huvudfråga har varit det sänkta kravet på att kunna styrka sin identitet, något som är problematiskt då många av de berörda saknar id-handlingar.

TT

1 Kommentarer
Thorsten Schütte
Gymnasielagen är en skvader, men bättre gick inte att få under rådande omständigheter. Nu gäller det att se framåt och jobba för att de ensamkommande får bäst möjliga fortsättning på sina liv här och nu!