Nyhet 6

Glädje och allvar på medarbetarmöte

Glädje och kära återseenden. Men Vinterkonferensen är också en stor portion allvar. Temat ”Till jordens yttersta gräns” rivstartade med fokus på avgörande frågor som mission, migration, klimat och hur tro skapas.

Precis som för två år sedan är Clarion Hotel Post, något hundratal steg från centralstationen i Göteborg, platsen för Vinterkonferensen. Dagarna med fokus på Equmeniakyrkans medarbetare.

Från måndag till torsdag denna vecka är schemat fullspäckat i en blandning av seminarier, gudstjänster, föreläsningar och inte minst möten.

Det märks på kafferasten, med många skratt och goda samtal.
425 medarbetare har anmält sig och salen fylls snabbt när kyrko-
ledarna Lasse Svensson, Sofia Camnerin och Olle Alkholm drar igång årets konferens med temat ”Till jordens yttersta gräns”. Orden känns igen från en av Apostlagärningarnas mer kända verser ”...och ni skall vitt­na om mig i Je­ru­sa­lem och i he­la Ju­deen och Sa­ma­ri­en och ända till jor­dens yt­ters­ta gräns”.

Inte konstigt då att mission ryms i temat, liksom frågan om hur tro skapas. Men begreppet får en vidare mening i kyrkoledarnas anföranden. Migration och klimat är frågor som även de lätt inryms i ett sådant begrepp. Frågor som många församlingar och medarbetare också dagligen slåss med att hantera. Konvertiters tuffa situation är ett exempel.

– Det gör så ont i våra gemensamma kropp när det drabbar oss (som utvisningar och långdragna processer med väntande unga församlingsmedlemmar), slog Lasse Svensson fast som en del i sin utläggning kring vad han menar att frågan i slutändan handlar om för kyrkan – att skapa värdighet i de enskildas situation.

Sofia Camnerin kunde lägga till att ett närmande från Equmeniakyrkan till människor med annan bakgrund och tro också är ett steg mot att uppfylla uppdraget att gå till jordens yttersta gräns.

– Ser man en bild av jordklotet ser man inga gränser, Jesus gjorde inte skillnad på människor och då ska inte vi heller göra det.

Klimatet är en annan fråga där Equmeniakyrkans ledning nu gör en ytterligare markering.

– Vi behöver tänka till kring vårt resande, ätande och köpande, det är helt klart, konstaterade Sofia Camnerin och lyfte den klimatångest många yngre bär på inför framtiden.

– I år kommer vi inte fira fastan som vi gjort tidigare, utan med klimatfasta, förklarade Olle Alkholm och uppmanade medarbetarna att haka på årets satsning i fastetid utifrån de förutsättningarna som finns i de lokala sammanhangen.

När Lasse Svensson berättade att genomsnittsvensken konsumerar 88 kilo kött (detta inbegriper ben och andra restprodukter. Till försäljning i detaljhandeln går 65 kilo medan slutkonsumtionen per person är cirka 40 kilo. KÄLLA: Jordbruksverket*) och att vi gemensamt slänger 300 000 miljoner liter kaffe om året, gick det en hel del sus i bänkraderna. 

Mer uppslutet sus hördes när Olle Alkholm på temat hur tro skapas undrade hur man blir frälst i Oskarshamn. Det var lättare när han var ung – då varvades väckelsemöten med läger. I dag ser det annorlunda ut, men nog är tron fortfarande lika viktig, funderade han, även om sätten att nå ut på är fler.
Om han kom fram till ett svar just under sina inledande funderingar är oklart men det var också bara början. Inte bara på Vinterkonferensen 2019 – men kanske också för Equmeniakyrkan att börja sin vandring mot jordens yttersta gräns, var den nu än dras.

 

* uppgiften om köttkonsumtionen korrigerad 10/11 kl. 11.26

Robert Tjernberg

robert.tjernberg@sandaren.se
6 Kommentarer
Thomas Kärrlander
"Jordens yttersta gräns" var inte en jordglob för apostlarna utan avser romarriket. Dessutom finns det inga bibliska belägg för att vi lever på ett snurrande klot i världsrymden, inte heller kan gemene man observera detsamma.
Thorsten Schütte
Gud berättar om sig både i Bibeln och i Skapelsen. Och jag är överens t o m med de mest inbitna kreationisterna att jorden är ett klot, eller mera exakt en rotationsellipsoid!
Thomas Kärrlander
Visst, Thorsten, du kan vara överens med varenda människa, men kan DU SJÄLV bevisa det av egen kraft? Lika viktigt (som du själv påpekar), var någonstans i Bibeln hittar du att vi befinner oss på ett snurrande klot runt solen som i sin tur snurrar runt galaxen som i sin tur rusar genom ett evigt expanderande universum? "Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, för på den dagen vilade han från hela sitt verk som han hade skapat och gjort." "Hela sitt verk" står det, inte "oändligt expanderande verk". Även jag är uppfödd och indoktrinerad med alla världens lögner och jag kommer dessutom från en sekulär miljö. Jag älskade astronomi och SF, men: "Jesus sade till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Mao, sök först Jesus och Han leder vägen till både sanningen och livet!
Mats Ekström
Det stämmer inte att vi äter 88 kg kött per svensk och år, snarare hälften. Siffran 88 kg inkluderar ben, senor, fett, svinn mm. Korrekt siffra är ungefär hälften av dessa 88 kg. Läs gärna mer på https://www.svensktkott.se/om-kott/statistik/hur-mycket-kott-ater-vi/kottkonsumtion/
Thorsten Schütte
Thomas, jorden, solen, månen och planeterna följer Newtons och Keplers lagar med förbluffande noggrannhet, det är åtminstone ett indicium för att antagandet av kring varandra kretsande klot inte är heltokigt.
Thomas Kärrlander
Kanske kan Newton, Kepler mfl kännas trygga att vila mot. Personligen är Guds Ord min ledstjärna, speciellt med tanke på den ockultism som dito personligheter är förknippade med. Givetvis kan matematiska modeller beskriva en tänkt heliocentrisk bild, som ex. Kepler skapade med de stulna data från troligen den största astronomen av de alla, Tycho Brahe. Men, faktum är att samma data beskrev Tychos geocentriska världsbild. Är det inte märkligt att vi inte vågar ifrågasätta gängse normer och ändå kallar vi oss Jesu följare?