GF tar över huvudmannaskap i Diakonia

Nästa år kommer Diakonia att ha två huvudmän med lika stort inflytande: Gemensam framtid och Svenska alliansmissionen. Frågan om att ombilda Diakonia till en medlemsorganisation har skjutits på framtiden.


Vid årsmötet 2011 lämnade Evangeliska frikyrkan sitt huvudmannaskap i Diakonia. Kvar är fyra samfund, varav tre kommer att bli ett när Gemensam framtid går in som huvudman vid årsmötet 2012.
Vid det extra representantskapsmöte som hölls i helgen togs ett övergripande beslut om att den gemensamma ambitionen bör vara att öppna upp Diakonias representantskap för breddat deltagande från församlingar, föreningar och enskilda personer. Men inte hur och när detta ska ske.
— Vi var inte redo att ta beslut i den frågan utan tillsatte en arbetsgrupp som ska studera när och hur detta kan ske, men alla var överens om att det är önskvärt att engagemanget för Diakonia breddas, säger ordförande Oskar Permvall.

Vid ordinarie representantskapsmöte i januari 2012 ska arbetsgruppen lägga fram ett förslag och tidigast i juni 2012 kan det bli aktuellt med en stadgeändring som gör det möjligt för Diakonia att bli en medlemsorganisation.
Fram till januari ska nya stadgar arbetas fram som bland annat reglerar hur Gemensam framtid kan gå in i Diakonia och ersätta Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan. Svenska alliansmissionen kommer då att få samma inflytande som GF.
— Huvudmännen påverkar Diakonias övergripande idéarbete, policy och stadgar. Där kan ett litet samfund ha lika mycket att bidra med som ett stort. Det praktiska arbetet och ekonomihanteringen sköts av kansliet, det finns till exempel inget kapital som samfunden själva ska hantera, säger Oskar Permvall.

Diakonias självständiga roll i förhållande till ägarsamfunden har redan tidigare slagits fast. Vid helgens möte poängterades ytterligare att nuvarande paragrafer om värdegrund och uppdrag inte kommer att modifieras. Diakonia förblir en biståndsorganisation väl grundad i evangeliet genom sina huvudmän.

CHRISTINA LARSSON

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne

Söndagsservice