Nyhet

Gemensam satsning lyfte Gotlandskonferensen

Gotlandskonferensen lockade 1 000 deltagare. foto: mats ekström

Sång och musik. Barnmöten och helstekta grisar. I helgen har Gotlandskonferensen hållits på Snäckans sommargård utanför Klintehamn.

En 100-årig tradition, som nu hittat sin moderna form.

Gotlandskonferensen vänder sig främst till alla församlingsmedlemmar som bor på Gotland. Samt till alla andra intresserade som befinner sig på ön. Till årets konferens kom nära 1 000 nöjda deltagare som fick höra lovsång, lyssna på bibelstudier och allt annat som hör konferenser till.

– Det finns många sommargotlänningar som lägger semestern så de ska kunna vara med, säger Mats Ekström, informationsansvarig för planeringsgruppen.

Men behövs det verkligen en sommarkonferens till?

– Ja, för oss gotlänningar är det rätt långt att ta sig till någon av de andra. De hålls ju i allmänhet inte i Stockholm, precis.

Vilka är det som arrangerar?

– Det hela är väldigt ekumeniskt, med en gemensam styrgrupp för alla frikyrkoförsamlingar på ön. De ser till att det blir ett program som kan passa alla och att det finns en röd tråd genom konferensen.

Men varför lägga ännu en samling mitt i juli? Varför inte sprida ut sommaren lite?

– Nja, det är ju nu vi har semester och kan jobba med det här, det krävs rätt mycket folk. Och det är också mycket lättare att locka talare och musiker till Gotland mitt i sommaren.

Årets konferenstema är ”Med tron genom hela livet”, som symboliserar konferensens ambition att visa att den kristna tron är för alla, oavsett ålder.

Men själva Gotlandskonferensen är mycket gammal och för tio år sedan höll den fullständigt på att ta slut.

– Det berodde på att frikyrkoförsamlingarna här på Gotland turades om att arrangera konferensen. Resultatet blev rätt spretigt, och allt färre ville komma, förklarar Mats Ekström

Men en gemensam nystart ändrade på den saken. Equmeniakyrkan, Pingst, och Frälsningsarmen på Gotland, samt Snäckan och Bilda står bakom satsingen och numera är konferensen det största frikyrkliga evenemanget (utanför Almedalsveckans samlingar) på ön.

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare