Erik Amnå om SD: Främlingsfientlighet men också något annat

Statsvetaren Erik Amnå anser att populistiska krafter utnyttjar ­polariseringen i samhället och därmed underblåser motsättningarna. Foto: Jonatan Sverker

Erik Amnå, professor emeritus i statsvetenskap, målar upp en mörk bild av det politiska läget i Sverige.

Han uppmanar kyrkorna att kämpa för demokratin.

Under två dagar möttes männi­skor för att samtala om integration och migration i Smyrnakyrkan i Göteborg, en årlig satsning som Sveriges kristna råd står bakom. Denna gång var temat ”Tillsammans för ett öppet samhälle – rum för gästfrihet och gemenskap.”

Tidöavtalet och den nya regeringens inriktning bildade fond till nätverksdagarna, och Erik Amnå, som är professor emeritus från Örebro universitet, dolde inte att han var oroad över utvecklingen i ett föredrag.

Han menade att samhället blir allt mer polariserat, en trend som syns i stora delar av världen. Populistiska krafter utnyttjar den situationen och underblåser motsättningarna. I det svenska valet menade han att patriotism spelade en viktig roll.

– Patriotism är egentligen en fin fosterlandskärlek, men här kommer den att tas i bruk av sverigevännerna. En sverigevän är inte vilken patriot som helst, utan de är nationalistiska och vill inte dela sin privilegier med andra.

Ett pojkarnas val

Han menade också att det var ett pojkarnas val, där åsikterna hos män på landsbygden fick stort genomslag.

– De pojkarna som bor i provinsen kom att stå i fokus för mycket av valrörelsen, det är de som finns i glesbygden och inte tycker att de fått sina intressen tillvaratagna.

Erik Amnå menade att regeringsdeklarationen utmanade dem som tror på andra värden och även kyrkan. Han kopplade idéerna till högerpopulism, som han såg som ett stort hot.

– När Sverigedemokraterna kom fram så trodde man det var främlingsfientlighet rätt och slätt. Det är främlingsfientlighet men också något annat, sa han.

Skickliga populister

Han menade att skickliga populister lyckas eftersom de anspelar på fruktan för mångfald och förändring i samhället då gamla värden upplevs som hotade. I stället ställer populismen fram en ”kristen värdegrund”, som en trygg hamn.

– Man försöker tämja mångfalden och pressa tillbaka den, den kristna värdegrunden får stå som ett motvärn mot mångfalden av värden. Populismen fångar skickligt upp en hemlängtan.

Populistiska rörelser vänder sig också till dem som känner sig exkluderade. De som förlorat tron på traditionella partier kan känna att populistiska partier blir deras röst och ingjuta hopp.

– Egentligen är det bara Sverigedemokraterna som presenterar några visioner, trosvisst och optimistiskt.

Kyrkan viktig demokratisk kraft

Han såg kyrkan som en viktig demokratisk kraft i samhället. Han menade att demokratin stärks om det finns gästfria gemenskaper där man får träna på tillit. I kyrkan lär man sig också att ta ansvar för andra människor än en själv.

– Församlingen håller ihop världen genom diakoni och mission. Det måste finnas sådana krafter som oljar det demokratiska systemet, sa han.

Erik Amnå menade att en kristen kan göra mycket för att försvara demokratin. En strategi är att inte ta ut motståndarens seger i förskott.

– Det är kanske 15–20 procent av befolkningen som står för värderingar som är svåra att fördra, men de har inte vunnit slaget än, sa han.

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.