Fortsatt nedåt för Equmeniakyrkan – nu under 59 000 medlemmar

Almedalen

Almedalsveckan i Visby. Foto: Marcus Gustafsson

Förra året hamnade Equmeniakyrkans medlemsantal för första gången under 60 000. Nu har ytterligare fler än 1 000 medlemmar försvunnit ur matriklarna. Men det finns också positiva siffror i årets samman­ställning: dopen har ökat.

58 569. Så många medlemmar var inskrivna i Equmeniakyrkans församlingar den 31 december 2021. Det innebär en minskning med 1 035 medlemmar. Det är visserligen en något mindre minskning än 2020 men det är den femte största under kyrkans historia.

Alla regioner minskar (se tabell). Numerärt redovisar Region Öst det största andelen utgångna medlemmar (kategorierna ”avlidna” ”till annan församling” och ”annat sätt”), totalt 668 personer. Å andra sidan är region Öst den region som redovisar numerärt flest nya medlemmar 566 stycken, så den procentuella minskningen för regionen blir därmed den lägsta bland de sju regionerna (0,7 procent).

Region Stockholm största förloraren

I stället är det region Stockholm som får sägas vara den stora förloraren. 270 nya medlemmar men 598 utgångna ger en procentuell minskning på 3,7 procent. Det högsta procentuella tappet bland regionerna. Även Equmeniakyrkans minsta region sett till antalet medlemmar (men ytmässigt största), region Nord, har det besvärligt. Det totala tappet på 60 medlemmar ger ett procentuellt tapp på 3,4 procent.

Minus på medlemsantalet alltså, men årets statistik innehåller åtminstone en glädjande uppgång. Antalet dop, både barndop och bekännelsedop, ökar jämfört med 2020. 165 barn döptes förra året och 304 döptes på bekännelse, vilket är 44 respektiva 79 fler än året innan. Men innan man börjar prata om trendbrott behöver nog dopsiffrorna 2020 ses i ett pandemiperspektiv, då restriktioner förmodligen spelade in för de låga siffrorna då.

Immanuelskyrkan överlägset störst

När det gäller Equmeniakyrkans största församlingar har det detta år skett en del omkastningar på ”topp-12”-listan (se tabell). Immanuelskyrkan är trots några år av minskning fortsatt överlägset störst med sina 1 369 medlemmar. Men tvåan, Betlehemskyrkan i Göteborg, knappar in en aning, och redovisar nu 722 medlemmar. Ny på tredjeplatsen är Linköpings missionsförsamling som genom sammanslagningen med stadens baptistförsamling ökat sitt medlemsantal med 84 och nu har 707. Alingsås (679) och Värnamo (639) har därmed fått se sig passerade.

Södertälje och Stranda sticker ut

Utanför topp-12 är det framförallt två församlingar som sticker ut i årets medlemsstatistik. Det är Södertälje Equmeniakyrka som tagit drygt 20 placeringar genom ökningen med 85 medlemmar. En ökning som till största del beror på sammanslagningen mellan missions- och baptistförsamlingarna. Mest remarkabla ökning redovisar Stranda frikyrkoförsamling i Mönsterås som ökar med hela 142 medlemmar. Även här handlar det om en sammanslagning mellan missionsförsamlingen och pingstförsamlingen som nu bildat en ny kyrka och går nu under namnet Strandakyrkan – ansluten till både Equmeniakyrkan och Pingst.

 

 

Fakta:

 • 637 församlingar var anslutna till Equmeniakyrkan 31/12 2021 En minskning med 5.
 • 198 församlingar har 100 eller fler medlemmar.
 • 70 församlingar har 200 eller fler medlemmar.
 • 77 församlingar har färre än 10 medlemmar.
 • 2 församlingar redovisar 1 medlem.
 • 169 församlingar har varken ökat eller minskat under 2021.

Sju kyrkoledare svarar

1. Var minskningen väntad? 
2. Finns det glädjeämnen i din region? 
3. Hur viktigt är medlemsstatistiken?

 

 

”Vi har många glädjeämnen”

Johan Einarsson

Johan Einarsson,
Region Öst:

1 Jag hade väntat en mycket större minskning, med tanke på pandemin. Vi har numerärt visserligen tappat flest medlemmar, men å andra sidan också fått flest nya.

2 Vi har många glädjeämnen. Flera nya församlingsgemenskaper har vuxit, till exempel i Norrköping och Linköping. Och i många församlingar finns livaktiga bönegrupper och alphagrupper, välfungerande ungdomsarbete, diakoni, själavård och gudstjänstliv med tydlig förkunnelse. Det är grunden för all församlingstillväxt.

3 Medlemsstatistik är egentligen ett ganska trubbigt instrument för att mäta helheten av vad en församling gör och har för betydelse.

 

”Jag vet inte om ­kyrkan behöver mäta framgång alls.”

André Jakobsson

André Jakobsson,
Region Nord

1 Tyvärr så ser vi en negativ medlemsutveckling även detta år. Det har främst att göra med att vi blir äldre och inte når nästa generation i den utsträckning som vi skulle önska.

2 Några av församlingarna i regionen får regelbundet ta in nya medlemmar. Det som talar för att medlemsutvecklingen skulle vända i regionen är främst behovet. Människor behöver Gud, och vi vill vara gemenskaper som delar livet med Gud och andra människor.

 

3 Det är viktigt att människor nås med evangelium och får komma in i en församlingsgemenskap där de kan växa som lärjungar. Siffror är mindre viktiga. Jag vet inte om kyrkan ­behöver mäta framgång alls – jag tror kyrkan främst ska vara trogen sitt uppdrag att förkunna evangelium och göra lärjungar.

 

”Förklaringen till tappet ligger till stor del i vår åldersstruktur”

P-O Byrskog

P-O Byrskog,
Region Mitt

1 Jag hade förväntat mig ett större tapp på grund av coronan och är positivt överraskad över de 176 nya medlemmar vi fått i regionens församlingar under året. Förklaringen till tappet ligger till stor del i vår åldersstruktur och att föreningsmodellen har utmaningar i vår tid. Och att vi kanske generellt har lite svårt att veta hur vi skall bjuda in till mötet med Jesus Kristus.

2 Glädjeämnet är ju att 85 personer blivit medlemmar på bekännelse, under pandemin. Vi kan vara glada över att flera församlingar har fått ta emot fler nya medlemmar än på länge. Samtidigt en sådan glädje när en person finner hoppet hos Jesus Kristus. Vi fortsätter också med alpha, språkcaféer, barn- och ungdomsarbete, matutdelning, syföreningar, smågrupper, bibelstudie och bön.

3 Det vi vill är ju att Equmeniakyrkan skall få beröra människor och förvandla, dig, mig och världen. Det är det viktigaste, att sprida Guds rike. Men människor behöver den gemenskap vi har och därför behöver vi också bjuda in till medlemskap. Om Equmeniakyrkan ska kunna fortsätta verka med det uppdraget i vårt land, behöver vi nya medlemmar.

 

”Antalet betjänade är intressantare statistik.”

Jenny Dobers

Jenny Dobers,
Region Stockholm

1Utvecklingen är väntad. Tidsandan gör att man rent generellt inte blir medlem i föreningar och församlingar i samma utsträckning i vår tid som tidigare.

2 Församlingar som hittar diakonala uttryckssätt och mötesplatser får ofta ny energi, fler mötesplatser, växer i känsla av meningsfullhet – om än det inte alltid syns i medlemsstatik märks det i vidgade nätverk. Nysvenskar bidrar med både människor och idéer. Internationella mångkulturella församlingar växer – även om inte alla blir formella medlemmar

3 Församlingarna möter människor på många sätt som inte kommer ge resultat som kan mätas i medlemsstatistik. Jag tycker nog antal betjänade är en intressantare statistik, för där finns alla de vi möter i samtalsgrupper, körer, sinnesrogudstjänster.

 

”Pandemin har visat vikten av den nära gemenskapen.”

Charlotte Thaarup

Charlotte Thaarup,
Region Syd

1 När församling blir styrt av föreningstänk finns större risk att tros-gemenskapen förlorar sin styrka. Om inte människors djupa längtan och törst bemötts finns alltid en risk att församlingen förlorar sin betydelse. Samtidigt finns det såklart demografiska förklaringar.

2 Vi jobbar långsiktigt med plantering och omstart på flera platser. Detta är naturligtvis med önskan om och längtan att se nya trosgemenskaper växa fram. Samtidigt satsar vi på inspiration och nätverk till och för barn och familjer och unga. Det tar tid – men arbetet är glädjefyllt. Jag tror smågrupps-tänk är ett väsentlig bidrag till förnyelse i vårt sätt att organisera oss. Pandemin har visat oss vikten av den nära gemenskapen som hjälp för vår växt i tro.

3 Vikten av att församling i första hand är en andlig ­gemenskap och en källa till liv och glädje i människors liv behöver bli mer tydligt. Man blir faktisk medlem på Kristi kropp och inte bara medlem i en förening som har massa praktiska uppgifter.

 

”Viktigt för självkänslan att inte alla siffror visar på nedgång.”

Helen Friberg

Helen Friberg,
Region Svealand

1 Det är inga överraskande siffror. Urbanisering är förstås ett svar. Många unga flyttar till studieorter och i den mån församlingarnas medlemstal i större städer ökar är det ofta just dessa som flyttat sin tillhörighet, men många tappar vi! Unga kanske inte alltid förlorar sin tro, men är antingen trötta på ”föreningskyrkan” eller/och söker sig till andra samfunds kyrkor där det finns många jämnåriga. Att människor dör är i sin ordning. Så egentligen är de faktiska siffrorna inte så intressanta, mer än i vilken mån man tar emot nya medlemmar. Och i vår region är förstås talet 75 välkomnade på bekännelse oroande lågt!

2 Många glädjeämnen; god verksamhet inte minst i det diakonala arbetet, flyktingarbete etc. På många håll är också äldrearbetet mycket värdefullt – inte minst för att motverka den utbredda förödande ensamheten.

3 Det är viktigt i meningen att vi hela tiden måste vara ­angelägna om att nå nya människor och vara öppna och välkomnande för fler! Men sättet att vara församling på är ändå mycket viktigare än själva ­siffrorna. Kan vi visa på meningsfulla sätt att leva Guds rike på är det viktigare. Men för förtroende och självkänsla är det också av betydelse att inte alla siffror visar på nedgång, tillbaka­gång.

 

"Oavsett hur statistiken ser ut är vårt uppdrag detsamma."

Elin AlmElin Alm
Region Väst
 
1 Utvecklingen är tyvärr väntad, den minskningen har pågått länge.
 
Vi har flera församlingsplanteringar, våra församlingar fortsätter att finnas mitt bland människor med evangeliet och inte minst att vi i sommar samlar barn och unga på flera läger
 
3 Oavsett hur statistiken ser ut är vårt uppdrag detsamma. Att leva evangelium på de platser vi finns. Vår bön är fortsatt att mötet med Jesus ska få förvandlar mig, dig och världen 
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne