Nyhet

”Fortsätt använda namnet Teologiska högskolan”

Det är viktigt att Teologiska högskolan Stockholm används som ”varumärke” när utbildningen nu blir en av tre utbildningar i Enskilda Högskolan Stockholm. Det menar Equmeniakyrkans styrelse som sammanträdde under helgen.

Enskilda Högskolan Stockholm blir det övergripande namnet för de utbildningar som idag samlas under namnet Teologiska högskolan Stockholm: teologi, mänskliga rättigheter och östkyrkliga studier. Men först måste Boverket säga sitt ja.  Anledningen till namnbytet är, enligt skolans ledning, bland annat att det blir förvirrande för studenter i mänskliga rättigheter att få betyg från en teologisk högskola. Även studentkåren har drivit på frågan. 

Equmeniakyrkans kyrkostyrelse är positiv till att utbildningarna samlas under ett namn, men betonar vikten av att man även i fortsättningen använder namnet Teologiska högskolan när det gäller pastors- och teologiutbildningarna.  Även högskolans bolagsstämman har beslutat att THS ska vara det namn som används i extern kommunikation.

Styrelsens februarisammanträde hölls på Ekumeniska centret i Alvik där styrelsen även träffade Equmenias styrelse för att bland annat samtala om den motion kring unga vuxna som kommit till kyrkokonferensen. Man hade också besök av valberedningen som ville veta mer om vad som krävs av de 3-4 personer man nu försöker rekrytera till en ny styrelse.

Frågan om vad som ska hända med kansliet för region Väst var åter på styrelsens bord. Kyrkans fastighetsbolag Derbo har nu fått ett fortsatt mandat att försöka förvärva den gamla Metodistkyrkan, S:t Jakob. Tanken är att både församlingen och regionen sedan ska hyra lokaler av Derbo.

Flera av punkterna på kyrkostyrelsens agenda var förberedande frågor inför kyrkokonferensen i Gävle under Kristi himmelsfärdshelgen. Temat är då Ett i Kristus – en kyrka för alla. Styrelsen gick igenom motioner och tog del av den konsultrapport om regionerna som Sändaren skriver om på annan plats i denna tidning.

- Det är viktigt att det är kyrkostyrelsens rapport och förslag som presenteras i kyrkokonferensen, inte konsulternas. Därför kommer vi nu att fortsätta att arbeta med frågan, säger Susanne Rodmar, kyrkostyrelsens ordförande.

 

 

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar