Förslag: minska antalet missionsländer

Klas Johansson, ledningschef på Equmeniakyrkan, hoppas att 14-dagarssamtalet om internationell arbete ska resultera i ett helhetstänk kring mission i dess olika former. Foto: Marcus Gustafsson

Med början denna vecka och fjorton dagar framåt, är Equmeniakyrkans församlingar inbjudna till samtal om framtidens internationella missionsarbete.

Mötena, som sker digitalt, arrangeras vid två tillfällen för varje region. De första skulle hållits i söndags, men tekniska problem gjorde att de fått skjutas upp. Mötena är annars öppna för alla medlemmar, men vänder sig särskilt till ordförande och församlingsföreståndare.

Samtalen utgår från den utredning om missionen som nyligen genomförts, och kan väl ses som ett slags remissrunda. Deltagarna får lyssna på förslag om att slå ihop olika delar av missionsarbetet, att lägga större fokus på församlingarnas eget missionsarbete och att minska antalet länder där man har aktiva insatser.

– Ja, det här är tankar vi velat lyfta, vi behöver bredda diskussionen, säger Klas Johansson, chef för lednings- och verksamhetsstöd i Equmeniakyrkan.

Meningen är att församlingarnas representanter efter mötet, ska initiera samtal om mission i församlingarna och, senast 15 december, fylla i en enkät, eller frågeformulär, om hur man ser på framtiden.

– Vi vill understryka att missionsarbete är något vi på nationell nivå, gör på församlingarnas uppdrag, säger Klas Johansson.

– Och vi har ett behov av att se över detta nu. Vi tog ju över allt internationellt arbete från bildarsamfunden för åtta år sedan. Nu behöver vi utvärdera och prioritera.

Bland annat föreslås att antalet länder där Equmeniakyrkan har ett direkt arbete eller stöd halveras från dagens 27 länder till cirka 15. Prioriteringar som motsvarar en årlig kostnadsminskning med cirka 7 miljoner kronor. Och svagare finanser är också en starkt bidragande orsak till översynen av missionsarbetet.

– Men ekonomin är inte huvudfrågan här, säger Klas Johansson. Vi vill istället lyfta tanken om att integrera missionen mer i allt vårt arbete, exempelvis genom att slå samman kyrkans missionsinsamlingar och sedan fördela pengarna efter behov.

– Vi talar nu om internationell mission, som våra medlemmar fortfarande känner starkt för, det vet vi från de enkäter vi gjort. Men många vill ha mer konkreta insatser. Till exempel klädinsamlingar, eller packa julklappar och skicka. Men den typen av insatser finns det många andra organisationer som gör.

För att stärka engagemanget föreslår utredningen istället ett tydligare stöd för missionärer i olika församlingar, med förbön och återkopplingar.

-En del församlingar har redan en missionär de stöttar extra, men det här kan stärkas, förklarar Klas Johansson. Det är viktigt att stärka känslan av att mission är något vi gör tillsammans.

– Förhoppningsvis kommer den här genomlysningen av vår missionsstrategi och medlemmarnas syn på den, att resultera i ett helhetstänk som också gäller mission i retur och inhemsk mission, men de bitarna återkommer vi till, avslutar Klas Johansson.

Annika Ahlefelt

annika.ahlefelt@sandaren.se
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.