Nyhet

Kyrkan riskerar försvinna när staden flyttas

– Som det ser ut nu kommer vi att sparkas ut redan i januari, säger församlingens diakon och församlingsföreståndare Helena Apelqvist. foto: Annika Ahlefelt

Equmeniaförsamlingen med rötter från 1893 kan stå utan lokaler när samhället Malmberget ska flyttas för gruvbrytningens skull.

– Vi gör allt för att det inte ska bli så, säger ordföranden och volontären Börje Gustavsson.

Sedan 1893 har gruvstaden Malm-
berget i Norrland haft sin egen missionskyrka – numera Equmeniaförsamling.

Men när statsägda gruvbolaget LKAB behöver marken under Malmberget och staden ska flyttas kan en epok få ett tragiskt slut.

– Det är ett väldigt prekärt läge vi står inför, säger Gustavsson.

Och situationen är smått unik.

Kyrkan som i dag ligger centralt på orten byggdes av församlingen 1907 men på 70-talet genomfördes ett fastighetsägarbyte där ett privat hyresbolag tog över, med klausulen att församlingen skulle få nyttja kyrkbyggnaderna under oöverskådlig framtid.

Det har därefter också gjorts rum intill den ursprungliga församlingsbyggnaden för ungdoms-verksamhet med bland annat scouter.

Efter att LKAB tog över kontraktet från det privata hyresbolaget har de sagt upp ungdomslokalen redan till årsskiftet 2020, utan att erbjuda ersättningslokaler i närliggande Gällivare (dit mycket av Malmberget nu flyttas).

– Som det ser ut nu kommer vi att sparkas ut redan i januari, säger församlingens diakon och församlingsföreståndare Helena
Apelqvist. LKAB uppger att vi inte begärt någon ersättningslokal, trots att vi gjort det med jämna mellanrum ända sedan 2009.

– Men vi ger oss inte, vi undersöker alla möjligheter.

Själva kyrkbyggnadens avtal sträcker sig till 2037 och även där pågår en tvist.

– Tyvärr är kyrkobyggnaden inte flyttbar, så den ska rivas, säger Helena Apelqvist ,

Församlingen förväntar sig att LKAB ska ersätta med en likvärdig lokal i Gällivare men trots att potentiella ersättare funnits har kyrkan inte känt att gruvföretaget varit särskild engagerade.

– Man har varit dåliga på att svara och verkar inte vara så intresserade av en lösning för oss tyvärr, menar Gustavsson.

– Vi har själva kommit med flera förslag på lokaler, men det har sedan dragits tillbaka, säger Helena Apelqivst.

– På papperet ser det bra ut, men i praktiken händer ingenting. Det verkar som om de inte orkar bry sig om oss, att de anser oss vara för små och obetydliga.

Efter att Malmbergets församling tagit hjälp av Equmeniakyrkoägda fastighet- och förvaltningsbolaget Derbo fick de ett värde av avtalet satt till 3,7 miljoner.

Det har LKAB nu sagt sig villiga att betala, men för 3,7 miljoner kommer inte församlingen långt, menar Gustavsson.

– Det är en omöjlighet att få något likvärdigt för de pengarna och numerärt är vi inte många, ungefär ett sextontal i församlingen, så det är inte en ekonomiskt oberoende kyrka, förklarar Börje Gustavsson som själv gått in som ordförande i församlingen via en volontärsroll. Därför pendlar han och hans fru flera gånger per år mellan Malmberget och Taberg.

– Men just ungdomsverksamheten är relativt stor, med ett sextiotal unga som passerar under veckan.

I september träffas LKAB och representanter för församlingen för att diskutera krisen för ungdomsverksamheten. Enligt Helena Apelqvist kan det blir tuffa förhandlingar och en lång höst.

Just nu ser Börje Gustavsson heller inte så ljust på framtiden.

– Det är ett akut läge.

Sändaren har sökt LKAB:s representanter, men de är på semester och har inte gått att nå.

LKAB uppger att vi inte begärt någon ersättningslokal, trots att vi gjort det med jämna mellanrum ända sedan 2009.

Fakta: Equmeniakyrkan Malmberget

Under de närmaste åren ska tre fjärdedelar av Malmberget avvecklas.

Bland annat ska ett trettiotal kulturmärkta hus med sammanlagt 86 lägenheter blir ett gigantiskt flyttlass under några år, uppdelat i tre etapper.

Merparten av flytten är igång sedan 2016 och ska hålla på till vintern 2021, troligen längre.

Missionskyrkan i Malmberget ligger centralt på samma plats sedan 1907. Församlingen har firat 125 år 2018 och är en del av Equmeniakyrkan.

Robert Tjernberg

robert.tjernberg@sandaren.se
0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare